باور داریم رسانه ها و فعالان این عرصه، با هوشمندی و آگاهی از وظایف خویش در عرصه های اطلاع رسانی، آموزش و آگاه سازی، نقش بسزایی در ایجاد مشارکت های مردمی برای بسط و گسترش فرهنگ توسعه پایدار، همراه با حفظ سرمایه های عمومی و زیست محیطی کشور بر عهده دارند.

بیانیه حفاظت منتشر شد/ باور داریم ها نقش بسزایی در ایجاد مشارکت های مردمی برای گسترش پایدار بر عهده دارند

مدیر کل جدید حفاظت با انتشار بیانیه ای رسمی، های ای جدید این را بیان و اعلام کرد: باور داریم ها و فعالان این عرصه، با هوشمندی و آگاهی از وظایف خویش در عرصه های اطلاع رسانی، و آگاه سازی، نقش بسزایی در ایجاد مشارکت های مردمی برای بسط و گسترش پایدار، همراه با حفظ سرمایه های عمومی و زیست محیطی کشور بر عهده دارند.

به گزارش پایگاه (پام)، مدیر کل جدید حفاظت با انتشار بیانیه ای رسمی، های ای این را بیان کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

بنام خدا

با عنایت به حساسیت ها و دغدغه های دلسوزانه و حمایت های شایسته و قابل تقدیر مردم و مسوولان، بویژه مقام معظم در صیانت از و حفظ آب، خاک، هوا و سایر منابع زیست محیطی کشور، همچنین تاکیدات ریاست محترم جمهوری در خصوص مهار گرد و غبار، کاهش آلودگی هوا، حمایت از تنوع زیستی و حفظ زیستگاه های طبیعی، پسماندها و احیای دریاچه ها و تالاب ها؛ حفاظت محیط زیست، در دوره جدید فعالیت هایش و علیرغم مسایل و های متعدد زیست محیطی، با همراهی های جمعی و شریف حوزه محیط زیست، در پی تحقق این هدف است که مشارکت همه ی ایرانیان را با شعار “هشتاد میلیون محیط بان” برای حفظ و نگهداری ایران محقّق کند.

در این مسیر، بر این باور هستیم که ها و فعالان این عرصه، با هوشمندی و آگاهی از وظایف خویش در عرصه های اطلاع رسانی، و آگاه سازی، نقش بسزایی در ایجاد مشارکت های مردمی برای بسط و گسترش پایدار، همراه با حفظ سرمایه های عمومی و زیست محیطی کشور بر عهده دارند. از این رو، سازمان، تلاش خواهد کرد که برای شنیدن دغدغه ها و انتقادات مردم، ها و فعالان گوشی شنوا باشد و علاوه بر انتقال دیدگاه ها و نقدها به های سیاستگزار و تصمیم گیر، در عرصه و نیز وظایف خود را به نحو مطلوب ایفا نماید.

در انتها وظیفه خود می دانم که به پاس فعالیت های صادقانه و دلسوزانه تلاشگران عرصه خبر و درحوزه محیط زیست، از تمامی این عزیزان تشکر کنم و دست این گرامیان را برای همکاری ها و تعاملات مجدّانه در مسیر اعتلای نام ایران و اسلام و تلاش برای صیانت از کشور عزیزمان به گرمی می فشارم.

امیرعبدالرضا سپنجی

مدیر کل حفاظت محیط زیست

جامعه روابط عمومی