نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است این هفته موضوع تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی را بررسی کنند.

بررسی تشکیل کمیسیون ویژه در دستور هفتگی مجلس قرار دارد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس قرار است این هفته موضوع تقاضای عده ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه را بررسی کنند.

این موضوع که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد، در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس از سوی بیش از ۲۰ نماینده پیشنهاد شده است.

اوایل اردیبهشت ماه ۳ فراکسیون‌ سیاسی مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه درخواست دادند که طرح کلی آن با درخواست حدود ۲۰ نماینده، تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد.

تهدیدات ایجادشده از سوی و بررسی تخصصی موضوعات مربوط به این فضا و حاشیه های آن، از جمله ضرورت‌های تشکیل کمیسیون ویژه عنوان شده است.

جامعه روابط عمومی