با پیشرفت سریع کسب و کارها و به تبع آن شکل گیری شرکت های جدید در حوزه های مختلف، رقابت های کاری بیش از پیش رنگ می گیرند.
در این میان هر کدام از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها روشی را برای بدست آوردن سهم عمده ی بازار اتخاذ می کنند.نوید ایران‌بهار
؛ با پیشرفت سریع کسب و کارها و به تبع آن شکل گیری شرکت های جدید در حوزه های مختلف، رقابت های کاری بیش از پیش رنگ می گیرند.
در این میان هر کدام از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها روشی را برای بدست آوردن سهم عمده ی بازار اتخاذ می کنند.

عده ای با تمایز در ارائه خدمات و یا محصول تولیدی خود سعی در ایجاد بازاری بزرگتر برای خود دارند و بعضی دیگر با تبلیغات بیشتر در جهت کسب توجه مشتریان بیشتر تلاش می کنند.
اما موضوعی که کمتر مورد توجه کارفرمایان قرار می گیرد حرفه و فعالیت روابط عمومی است.
با نگاهی به نحوه برخورد و تعریف صاحبان کسب و کار از روابط عمومی به روشنی عدم شناخت کافی و صحیح به این حرفه مشخص می شود. به نحوی که هنوز در آگهی های استخدامی در رشته های کاری متفاوت یکی از توانمندی های کارپذیر را روابط عمومی بالا درج کرده اند.

حال این سوال مطرح می شود
 چرا عنوان یک حرفه تخصصی از نگاه این کارفرمایان در حد یک مهارت عمومی برای همه اشخاص نزول پیدا کرده است؟ و چرا ایشان به جای استفاده از عباراتی همچون توانایی برقراری ارتباط یا روحیه تعامل از عنوان یک حرفه تخصص استفاده می کنند.
یا در نگاهی دیگر به شکلی چشم گیر در آگهی های مربوط به استخدام کارشناس یا مدیر روابط عمومی شرح وظایفی همچون پاسخ به تلفن یا نامه نگاری های اداری دیده می شود.


فارغ از ریشه یابی دلایل مربوط به این امر می بایست اهمیت بهره گیری از توان روابط عمومی برای سازمان ها به شیوه های گوناگون اطلاع رسانی شود و همچنین متخصصین علوم ارتباطات که خوشبختانه در کشور ما فعال و رو به رشد هستند نیز با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای می توانند در ایجاد فرهنگ سازی این حرفه تاثیر بسزایی را داشته باشند.


هنوز برای کارفرمایان مشخص نیست که روابط عمومی در ایجاد و توسعه برند چه نقشی را ایفا می کند یا در مواقعی که برند با بحران روبرو می شود روابط عمومی با استفاده از ابزارها و توانمندی هایش چگونه می تواند در رفع و حل بحران تاثیر گذار باشد.
زمانی که نام یک محصول و ذهنیتی که از آن در جامعه ساخته شده است دچار آسیب می شود، به جرات می توان گفت روابط عمومی ها بیش از دیگر بخش های موجود شرکت، می توانند در جبران خسارت های مادی و معنوی اقدام کنند.


با نگاهی به سابقه روابط عمومی در کشور های دیگر می توان به وضوح اهمیت جایگاه و بهره بری از این حرفه تخصصی در آن کشورها را مشاهده کرد، امروزه نه تنها نهادها سیاسی و نظامی بلکه کلیه شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی درهمه کشورها نیازمند استفاده صحیح و کاربردی از این رشته کاری هستند.

امروزه بیش از گذشته، کامیابی یا عدم کامیابی شرکت ها در گرو افکار عمومی است و زبان افکار عمومی توسط فعالان روابط عمومی در جهان بیان می شود و همواره پیش بینی خواست ها و نظرهای جامعه بخوبی برای متخصصان جامعه شناسی، ارتباطات و روابط عمومی امکان پذیر است.
از این رو لزوم بازنگری جدی در کاربرد و تعاریف روابط عمومی در میان کسب و کارها احساس می شود.

جامعه روابط عمومی