مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران از برگزاری نشست مشترک مدیران روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران : مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران از برگزاری نشست مشترک مدیران روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی مازندران خبر داد.

به گفته محمدرضا ییلاقی اشرفی، مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران، هدف از برگزاری این نشست یک روزه برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مدیران روابط عمومی ، تبادل نظر و تبیین سیاست های روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان مازندران و تجلیل از زحمات یکساله مدیران روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان مازندران و هیات های ورزشی می باشد.

ییلاقی افزود نشست مشترک مدیران روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی مازندران، بمناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی در استان مازندران و در سطح مدیران روابط عمومی ورزشی استان طی هفته جاری برگزار می گردد.

جامعه روابط عمومی