روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌هایی است که هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثر با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد و به عبارتی زبان گویای یک سازمان برای بیان عملکرد و دفاع از دستاوردهای آن محسوب می‌شود.

سرپرست بیمارستان شهید گنجی برازجان عنوان داشت: روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌هایی است که هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثر با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد و به عبارتی زبان گویای یک سازمان برای بیان عملکرد و دفاع از دستاوردهای آن محسوب می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان؛ نظر غلامی در آئین تجلیل از روابط عمومی این بیمارستان اظهار داشت: درواقع روابط عمومی کار روبرو شدن یک‌نهاد را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات، مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافع مشترکشان مربوط می‌شود.

وی تصریح کرد: روابط عمومی یک اداره با نقش‌آفرینی مطلوب خود می‌تواند وجهه آن نهاد یا اداره را در نزد مخاطبان خوب جلوه می‌دهد.

سرپرست بیمارستان شهید گنجی برازجان خاطرنشان کرد: روابط عمومی پل ارتباطی مردم با مسئولین سازمان و نهاد خدمت رسان، محسوب می‌شود که مردم می‌توانند از طریق این واحد از آخرین اطلاعات و دستاوردهای آن سازمان یا نهاد باخبر شوند.

گفتنی است در این آئین از بهروز اله یاری مسئول روابط عمومی بیمارستان شهید گنجی تجلیل شد.

جامعه روابط عمومی