روز گذشته اولین همایش "اصول روابط عمومی" و "خبرنویسی ورزشی" با حضور 52 مسئول روابط عمومی ادارات شهرستان ها، روابط عمومی هیات ها و خبرنگاران ورزشی نویس در سالن المپیک اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

روز گذشته اولین همایش "اصول روابط عمومی" و "خبرنویسی ورزشی" با حضور ۵۲ مسئول روابط عمومی ادارات شهرستان ها، روابط عمومی هیات ها و خبرنگاران ورزشی نویس در سالن المپیک اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مدیرکل ورزش و جوانان پیش از شروع کارگاه "اصول روابط عمومی" گفت: روابط عمومی ها می توانند در انعکاس عملکرد ورزش استان نقش مهمی داشته باشند.

حمید کریمی ادامه داد: همواره باید توفیقات ورزشکاران استان به شکل مطلوب منعکس شود تا باعث امیدآفرینی و دلگرمی اهالی ورزش و جامعه شود.

وی جامعه کنونی را جامعه ارتباطات و جنگ بین مدال های المپیک دانست و گفت: شیوه و روش اطلاع رسانی اخبار ورزشی باید به گونه ای طراحی شود که در جامعه نفوذ کند و اثرگذاری آن بر مردم مشهود باشد.

در ادامه و پس از صحبت های مدیرکل ورزش و جوانان، مهرداد صادقی(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خراسگان) به تدریس "اصول روابط عمومی" پرداخت.

در آغاز "کارگاه اصول خبرنویسی ورزشی" معاون توسعه امور ورزش اداره کل و ورزش و جوانان به اهمیت اطلاع رسانی در حوزه ورزش اشاره کرد و افزود: سرنوشت فعالیت های یک هیات ورزشی بر عهده روابط عمومی ها است.

علی تیشنیزی خاطرنشان کرد: روابط عمومی هیات ها مورد حمایت اداره کل ورزش و جوانان قرار خواهند گرفت و از هیچ کمکی برای تسهیل فعالیتشان دریغ نمی شود.

وی یادآور شد: ۵۰ درصد فعالیت یک هیات به روابط عمومی است که به کار نگاه پویا و زنده داشته باشد.

در ادامه محمود رئیسی مدیر سابق خبرگزاری ایرنا استان، به ارائه "اصول خبرنویسی ورزشی" پرداخت، و شرکت کنندگان به صورت عملی روش هاس صحیح نگارش خبر ورزشی را فرا گرفتند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این دوره ها بصورت فصلی با هدف ارتقاء جایگاه روابط عمومی هیات های ورزشی و اطلاع رسانی مناسب از برنامه های ورزشی استان در طول سال جاری برگزار خواهد شد.

جامعه روابط عمومی