تقویت روابط عمومی ها در چهار حیطه ورزشی تعلیم و تربیتی، همگانی، حرفه ای و قهرمانی حائز اهمیت است.

حمید کریمی با اشاره به نقش بی بدیل و محوری روابط عمومی ها در هیات های ورزشی گفت: روابط عمومی ها می توانند در انعکاس عملکرد ورزش استان نقش مهمی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، کریمی صبح امروز در اولین دوره آموزشی ویژه روابط عمومی ادارات و هیأت های ورزشی استان اظهار داشت: همواره باید توفیقات ورزشکاران استان به شکل مطلوب منعکس شود تا باعث امیدآفرینی و دلگرمی اهالی ورزش و جامعه شود.

وی جامعه کنونی را جامعه ارتباطات و جنگ بین مدال های المپیک دانست و گفت: شیوه و روش اطلاع رسانی اخبار ورزشی باید به گونه ای طراحی شود که در جامعه نفوذ کند و اثرگذاری آن بر مردم مشهود باشد.

وی با بیان جذابیت حوزه ورزش میان آحاد جامعه خاطرنشان کرد: در این راستا تقویت روابط عمومی ها در چهار حیطه ورزشی تعلیم و تربیتی، همگانی، حرفه ای و قهرمانی حائز اهمیت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همواره باید به نقش روابط عمومی و تاثیرات آن در پیشبرد اهداف توجه کرد و جایگاه این حوزه را مهم برشمرد.

درادامه این دوره آموزشی، دکتر مهرداد صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوراسگان به تدریس اصول و مبانی روابط عمومی پرداخت.

گفتنی است دوره یک روزه با عنوان"اصول روابط عمومی" و " اصول خبرنویسی ورزشی" صبح امروز با حضور ۴۴ مسئول روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان، هیات های ورزشی و خبرنگاران ورزشی نویس استان در شهرکرد برگزار شد.

جامعه روابط عمومی