باید با نگاهی علمی بتوانیم روابط عمومی را نه تنها برای توسعه اخبار رسانه ای و تبلیغات بلکه به عنوان پیوند دهنده دولت و ملت و درجایگاه چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای سازمان ببینیم.

مدرس علوم و معتقد است ها در ایران با آسیب های زیربنایی روبرو هستند که از آن جمله می توان به تعریف غیر کارشناسی ساختار این نهاد و ترکیبش در دیگر واحدهای سازمانی و افراد بدون به عنوان مدیر اشاره کرد.

احمد یحیایی ایله ای روز پنجشنبه در گفت و گو با فرهنگی ایرنا در عین حال گفت:باید با نگاهی علمی بتوانیم را نه تنها برای اخبار ای و بلکه به عنوان پیوند دهنده دولت و ملت و درجایگاه چشم بینا، و زبان گویای ببینیم.

 

** رشد ۱۰۰ درصدی های ایران در دو دهه اخیر

وی با بیان اینکه، نگاه به های ایران نشان می دهد که طی دو دهه اخیر این از نظر اجرایی و هم علمی رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است، افزود:

بسیاری از ها و شرکت های دولتی که در آنها واحد فعال نبوده هم اکنون دارای شده اند به گونه ای که دربخش خصوصی هم این به خصوص طی دهه اخیر مورد توجه مدیران ارشد ها قرارگرفته است.

به گفته یحیایی ایله ای در حوزه علمی و نیز رشد قابل توجهی در گستردگی رشته هایی همچون تجاری، روزنامه نگاری، ارتباطات، تحقیقات ارتباطات، رسانه، و بوجود آمده است به گونه ای که های کشور در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این رشته ها دانشجو می پذیرند.

 

 

** مدیران بدون توجه به و حتی تجربه کافی منتصب می شوند

این مدرس در عین حال به ضعف های علمی و عملی در ایران اشاره کرد و گفت: عملا گام هایی بنیادین و اساسی بر نداشته چرا که استادان کمترین تولید تالیف و تحقیق را دارند، دانشجویان پس از فارغ التحصیلی با بازار کار آشنا نبوده و مهارت های لازم را نیز کسب نکرده اند از این رو مدیران بدون توجه به و حتی تجربه کافی و مرتبط انتخاب شده و کارکنان ازحداقل آموزشهایی علمی و کاربردی محروم هستند.

 

** مدیران ها، ها را کنند

یحیایی ایله ای خاطرنشان کرد: هم اکنون زمان آن است که مدیران ارشد ها و همچنین مدیران بخصوص درسازمان های بزرگ یکی از مهمترین اقدامات ای را در ابتدای خود، قرار دهند.

وی اظهار داشت: امروز ایران با چند واقعیت جدی به عنوان آسیب های زیر بنایی روبرو است که به عنوان مثال تعریف غیر کارشناسی ساختار و ترکیب آن با دیگر واحدهای سازمانی، را از ماهیت و مسیر اصلی منحرف کرده است.

یحیایی ایله ای ادامه داد: بخش قابل توجهی از مدیران و کارکنان ها به خصوص مدیران، نداشته و همچنین های بدو خدمت و ضمن خدمت را پیگیری نمی کنند و از طرفی و سازمانها یا به طورکلی قطع است یا رشته ای ضعیف از چنین رابطه ای بوجود آمده و در نهایت ناکارآمد است.

 

 

** منابع کاربردی از حداقل پشتوانه علمی برخوردار است

وی دیگر آسیب های این را اینگونه بیان کرد که منابع کاربردی حوزه که عمدتا توسط مجریان نگاشته شده از حداقل پشتوانه و مبناهای علمی برخوردار است.

مدرس علوم و ابراز امیدواری کرد: مدیران عالیرتبه سازمانها و مدیران ارشد ها با توجه به این واقعیت ها اصلاح و بهبود را به عنوان یک فعالیت زیربنایی پیگیری کنند تا امکان اصلاح روابط مردم و میسر شود.

وی در این باره اضافه کرد: در غیر این صورت ها همچون گذشته از فقدان سیستمی ارتباطی برای درک مردم رنج خواهند برد و فاصله ملت و دولت از گذشته بیشترخواهد شد.

جامعه روابط عمومی