باید با نگاهی علمی بتوانیم روابط عمومی را نه تنها برای توسعه اخبار رسانه ای و تبلیغات بلکه به عنوان پیوند دهنده دولت و ملت و درجایگاه چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای سازمان ببینیم.

مدرس علوم ارتباطات و رسانه معتقد است روابط عمومی ها در ایران با آسیب های زیربنایی روبرو هستند که از آن جمله می توان به تعریف غیر کارشناسی ساختار این نهاد و ترکیبش در دیگر واحدهای سازمانی و انتصاب افراد بدون تخصص به عنوان مدیر روابط عمومی اشاره کرد.

احمد یحیایی ایله ای روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در عین حال گفت:باید با نگاهی علمی بتوانیم روابط عمومی را نه تنها برای توسعه اخبار رسانه ای و تبلیغات بلکه به عنوان پیوند دهنده دولت و ملت و درجایگاه چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای سازمان ببینیم.

 

** رشد ۱۰۰ درصدی روابط عمومی های ایران در دو دهه اخیر

وی با بیان اینکه، نگاه به روابط عمومی های ایران نشان می دهد که طی دو دهه اخیر این حرفه از نظر اجرایی و هم توسعه علمی رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است، افزود:

بسیاری از سازمان ها و شرکت های دولتی که در آنها واحد روابط عمومی فعال نبوده هم اکنون دارای روابط عمومی شده اند به گونه ای که دربخش خصوصی هم این حرفه به خصوص طی دهه اخیر مورد توجه مدیران ارشد سازمان ها قرارگرفته است.

به گفته یحیایی ایله ای در حوزه علمی ارتباطات و روابط عمومی نیز رشد قابل توجهی در گستردگی رشته هایی همچون تبلیغات تجاری، روزنامه نگاری، ارتباطات، تحقیقات ارتباطات، مدیریت رسانه، ارتباطات و فرهنگ بوجود آمده است به گونه ای که دانشگاه های کشور در سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این رشته ها دانشجو می پذیرند.

 

 

** مدیران روابط عمومی بدون توجه به تخصص و حتی تجربه کافی منتصب می شوند

این مدرس دانشگاه در عین حال به ضعف های علمی و عملی روابط عمومی در ایران اشاره کرد و گفت: روابط عمومی عملا گام هایی بنیادین و اساسی بر نداشته چرا که استادان کمترین تولید تالیف و تحقیق را دارند، دانشجویان پس از فارغ التحصیلی با بازار کار آشنا نبوده و مهارت های لازم را نیز کسب نکرده اند از این رو مدیران روابط عمومی بدون توجه به تخصص و حتی تجربه کافی و مرتبط انتخاب شده و کارکنان ازحداقل آموزشهایی علمی و کاربردی محروم هستند.

 

** مدیران سازمان ها، روابط عمومی ها را آسیب شناسی کنند

یحیایی ایله ای خاطرنشان کرد: هم اکنون زمان آن است که مدیران ارشد سازمان ها و همچنین مدیران روابط عمومی بخصوص درسازمان های بزرگ یکی از مهمترین اقدامات حرفه ای را در ابتدای مدیریت خود، آسیب شناسی روابط عمومی سازمان قرار دهند.

وی اظهار داشت: امروز روابط عمومی ایران با چند واقعیت جدی به عنوان آسیب های زیر بنایی روبرو است که به عنوان مثال تعریف غیر کارشناسی ساختار روابط عمومی و ترکیب آن با دیگر واحدهای سازمانی، روابط عمومی را از ماهیت و مسیر اصلی منحرف کرده است.

یحیایی ایله ای ادامه داد: بخش قابل توجهی از مدیران و کارکنان روابط عمومی ها به خصوص مدیران، تخصص روابط عمومی نداشته و همچنین آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت را پیگیری نمی کنند و از طرفی ارتباط دانشگاه و روابط عمومی سازمانها یا به طورکلی قطع است یا رشته ای ضعیف از چنین رابطه ای بوجود آمده و در نهایت ناکارآمد است.

 

 

** منابع کاربردی روابط عمومی از حداقل پشتوانه علمی برخوردار است

وی دیگر آسیب های این حرفه را اینگونه بیان کرد که منابع کاربردی حوزه روابط عمومی که عمدتا توسط مجریان روابط عمومی نگاشته شده از حداقل پشتوانه و مبناهای علمی برخوردار است.

مدرس علوم ارتباطات و رسانه ابراز امیدواری کرد: مدیران عالیرتبه سازمانها و مدیران ارشد روابط عمومی ها با توجه به این واقعیت ها اصلاح و بهبود سازمان روابط عمومی را به عنوان یک فعالیت زیربنایی پیگیری کنند تا امکان اصلاح روابط مردم و سازمان میسر شود.

وی در این باره اضافه کرد: در غیر این صورت سازمان ها همچون گذشته از فقدان سیستمی ارتباطی برای درک مردم رنج خواهند برد و فاصله ملت و دولت از گذشته بیشترخواهد شد.

جامعه روابط عمومی