جواد قاسمی * | امروزه سیستم بانکداری مشخصات جدیدی را تجربه می‏کند. گوناگونی انتظارات نیازها و خواسته‏ ها، تغییر الگوی رفتاری مشتریان به‏ واسطه‏ ی همراه شدن با انقلاب فناوری، پیدایش رقبای غیربانکی، نظیر اپراتورهای تلفن همراه و موسسات «وام‏ دهی فرد به فرد» و هم‏چنین تحول در قوانین خلق پول از راه گسترش پذیرش پول‏ […]

جواد قاسمی * | امروزه سیستم بانکداری مشخصات جدیدی را تجربه می‏کند. گوناگونی انتظارات نیازها و خواسته‏ ها، تغییر الگوی رفتاری مشتریان به‏ واسطه‏ ی همراه شدن با انقلاب فناوری، پیدایش رقبای غیربانکی، نظیر اپراتورهای تلفن همراه و موسسات «وام‏ دهی فرد به فرد» و هم‏چنین تحول در قوانین خلق پول از راه گسترش پذیرش پول‏ های خاص‏ منظوره و مجازی، صنعت بانکداری را در ناگزیر یک انتخاب سرنوشت‏ ساز قرارداده است.

بزرگترین مشاور و دستیار مدیر باید روابط‏ عمومی آن مدیر باشد که با مشاوره‏ ی او رفتار مشتریان به‏ سرعت تغییر کند و سیستم و روند قدیمی بانک با تغییر در ساختار و سازمان مجددا بنا نمایند.

روابط‏ عمومی باید با شتاب زیاد رو به‏ جلو حرکت کند بانک‏ها در شرایط جدید فرصت کمی دارند تا نسبت به تغییرات واکنش نشان داده و منتظر تاثیرات آن برکار خود باشند، هرچه دیرتر اقدام کنند، شکاف بین انتظارات مشتری و خدمات قابل ارایه توسط بانک بیشتر می‏شود.

در کار سخت مالی و پیچیده بانکداری مهارت‏های بسیار زیادی مورد نیاز است تا فرد بتواند نقش و وظیفه‏ ی خود را به‏ خوبی ایفا کند. اما اگر بنا باشد با اولویت‏ ها و آن‏هم در حوزه‏ ی روابط‏ عمومی و بازاریابی و مشتری‏ مداری از مهارت‏های موردنظر یادکنیم، شاید بتوان گفت مهارت برقراری ارتباط با مشتری و ایجاد و حفظ اعتماد، یکی از اولین و مهم‏ترین مهارت‏ هایی است که می‏توان در شکل‏‏ گیری یک رابطه‏ ی موثر دوسویه‏ ی پویا بین یک بانک یا نهاد پولی و مالی، از یکسو و مشتریان آن، از سوی دیگر برقرار شود.

روابط‏ عمومی در به فعلیت ‏رساندن ظرفیت‏های بالقوه بانک در راستای اهداف توسعه ‏ی بازار نقش بسزایی دارد و این نقش باعث پیشرفت و موفقیت بانک در حوزه‏های مختلف خواهدشد. اگر بهنقش اطلاع‏ رسانی روابط‏ عمومی توجه لازم شود، روابط‏ عمومی قادرخواهدبود، ضمن تصویرسازی درست و هدف‏مند و موثر، تصویر شایسته‏ای از بانک و یا نهاد مالی و اعتباری خود به‏ نمایش بگذارد تا به ‏قدرت تصمیم‏ گیری و انتخاب مشتری کمک‏کند.

بدیهی‏است تصویر اگر واجد شرایط لازم در نگاه مشتری باشد و آن را منطبق برخواست و نیازهای خود بداند به مشتری کمک خواهد‏کرد تا با آگاهی و بینش و اطمینان‏ خاطر بیشتری دست به‏ انتخاب بزند و نهایتا این موارد باعث می‏شود که برند و نشان بانک توسعه یابد.

 

* مدیرمسوول و سردبیر ماهنامه “روابط عمومی”

جامعه روابط عمومی