به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند در سال جاری و با موافقت محسن وطن خواهی مدیر محترم عامل برگزاری جشنهای محله ای در دستور کار روابط عمومی شرکت عمران قرار گرفت

به مناسبت ماه مبارک شعبان سه جشن محله ای در شهرک سلام و شهرک آسمان فاز ۶ و شمال فاز ۴ برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند در سال جاری و با موافقت محسن وطن خواهی مدیر محترم عامل برگزاری جشنهای محله ای در دستور کار روابط عمومی شرکت عمران قرار گرفت

این سه جشن که در روزهای ۱۱ و ۲۰ و ۲۶ اردیبهشت برگزار گردید با استقبال خوب شهروندان پرندی مواجه شد و برنامه های متنوعی از جمله مسابقه، موسیقی زنده، اهداء جوایز به نخبگان و ... اجرا شد.

شرکت عمران شهر جدید پرند در راستای ایجاد شور و نشاط در بین شهروندان به ویژه کودکان، اقدام به برگزاری جشن های محله ای در فاز های مسکن مهر می نماید.

جامعه روابط عمومی