مدیر کل حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس با اشاره به اینکه ۸۰ درصد عدم توفیق در سازمان های استان به علت عدم توانایی روابط عمومی هاست، گفت: موفقیت های سازمانی، ناشی از عملکرد درست روابط عمومی است.

مدیر کل حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس با اشاره به اینکه ۸۰ درصد عدم توفیق در سازمان های استان به علت عدم توانایی روابط عمومی هاست، گفت: موفقیت های سازمانی، ناشی از عملکرد درست روابط عمومی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، محمد کرم اللهی، مدیر کل حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس امروز (۲ خرداد) در جمع مسئولین روابط عمومی های استان فارس با اشاره به اینکه موفقیت های سازمانی، ناشی از عملکرد درست روابط عمومی است، گفت: فضای امروز، فضای متفاوتی است و امروز فضا و ابزار هنری هم به اندازه فضای دیجیتالی رشد کرده است

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی که پول ندارد، روابط عمومی نیست، تاکید کرد: پول به معنای نقدینگی نیست چرا که بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه سیستم که باید نزد روابط عمومی باشد، شناسایی و معرفت نسبت به مسائل درونی و بیرونی است که جزیی از وظایف روابط عمومی محسوب می شود و اینها سرمایه های بزرگی است.

کرم اللهی با تاکید بر اینکه در دنیا بالاترین حقوق را روابط عمومی می گیرد، اظهار داشت: باید مسئله پست روابط عمومی در کشور بازنگری شود و روابط عمومی باید خوش ارتباط ترین فرد سازمان باشد.

مدیر کل حوزه هنری فارس با یادآوری این مطلب که اگر مدیر بتواند در تبیین و تعیین جایگاه روابط عمومی و ارائه بهترین خدمات به روابط عمومی و همچنین روابط عمومی هم روابط عمومی بوده و کار خود را بلد باشد، موفقیت سازمان تضمین می شود، تاکید کرد: ۸۰ درصد عدم توفیق در سازمان های استان به علت عدم توانایی روابط عمومی هاست.

جامعه روابط عمومی