مدیر و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی با دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه در محل دفتر ریاست دیدار و گفتگو کردند.

پیش از ظهر روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه جاری مدیر و کارشناسان روابط عمومی این دانشگاه به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی با دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه در محل دفتر ریاست دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدا این جلسه صمیمی دکتر حمید آقاجانی مدیر روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک این روز به بیان گزارش عملکرد روابط عمومی در طول یک سال گذشته و فعالیت های صورت گرفته در این حوزه پرداخت.

دکتر فاتح نیز ضمن آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان و تبریک روز روابط عمومی، این حوزه را یکی از حوزه های قابل توجه خود عنوان نمود.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی دانشگاه را از سوی روابط عمومی دانست و گفت: روابط عمومی می تواند ارزش و نقش دانشگاه را مشخص نماید و فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه را به نحوی درست به مردم معرفی کند.

دکتر فاتح با اشاره به اهمیت کار در روابط عمومی و عملکرد این حوزه در پیشبرد اهداف دانشگاه، به اهمیت سایت و کانال های ارتباطی دانشگاه به عنوان پل های ارتباطی موثر پرداخت و روابط عمومی را پشتیبان اصلی مدیران در دانشگاه ها مطرح نمود که می توانند به فعالیت ها به درستی جهت دهند.

در ادامه در خصوص فعالیت های مختلف این حوزه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

جامعه روابط عمومی