روابط عمومی کارآمد و پویا به خلاقیت و نوآوری وابسته است و این مهم باید در روابط عمومی بخش های مختلف شهرداری مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: روابط عمومی کارآمد و پویا به خلاقیت و نوآوری وابسته است و این مهم باید در روابط عمومی بخش های مختلف شهرداری مد نظر قرار گیرد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، ایمان حجتی شب گذشته در گردهمایی روابط عمومی‌های مناطق، مدیریت ها، معاونت‌ها و سازمان های وابسته شهرداری اصفهان که به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، اظهار کرد: با استفاده از روش های بهبود ارتباط با شهروندان می توان حس تعلق مردم به اصفهان را افزایش داد و همه روابط عمومی ها باید در این زمینه تلاش کنند.

وی بر افزایش خلاقیت و نوآوری در حوزه روابط عمومی ها تأکید و تصریح کرد: روابط عمومی کارآمد و پویا به خلاقیت و نوآوری وابسته است و این مهم باید در روابط عمومی بخش های مختلف شهرداری مد نظر قرار گیرد.

هم چنین، فروغ مرتضایی ن‍‍‍ژاد، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این مراسم با اشاره به لزوم توصیه های کارشناسی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب و با هدف اطلاع مدیران روابط عمومی گفت: روابط عمومی ها می توانند تأثیر بسیار مهمی در آموزش شهروندان در این خصوص داشته باشند.

در گردهمایی از حسین غزالی از پیشکسوت رادیو اصفهان، روزنامه نگاری و روابط عمومی و محمد طیاری مسوول فنی استودیو سیمای شهر اصفهان تجلیل و تقدیر شد.

همچنین روابط عمومی های برتر شهرداری اصفهان بر اساس معیارهایی چون ارتباطات مردمی، ارتباطات رسانه ای و خلاقیت مورد تقدیر قرار گرفتند.

جامعه روابط عمومی