مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین گفت: روابط عمومی یک دستگاه، فقط کار خبری نمی‌کند بلکه در کنار آن در سیاست‌گذاری‌ها و راهکاری سازمان خود نیز مشارکت دارد؛ اما متأسفانه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های روابط عمومی در ایران به‌خوبی شناخته نشده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین گفت: روابط عمومی یک دستگاه، فقط کار خبری نمی‌کند بلکه در کنار آن در سیاست‌گذاری‌ها و راهکاری سازمان خود نیز مشارکت دارد؛ اما متأسفانه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های روابط عمومی در ایران به‌خوبی شناخته نشده است.

فاطمه آسیابان‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه قزوین، با شاره به اهمیت روابط عمومی در دستگاه‌ها اظهار کرد: روابط عمومی قلب یک سازمان و نهاد است و باید بامطالعه و آگاهی از علم روز به موانع، مشکلات و راهکارها اشراف کامل داشته باشد.

وی افزود: روابط عمومی یک دستگاه فقط کار خبری نمی‌کند بلکه در کنار آن در سیاست‌گذاری‌ها و راهکاری سازمان خود نیز مشارکت دارد؛ اما متأسفانه پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های روابط عمومی در ایران به‌خوبی شناخته نشده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین تأکید کرد: نیروی روابط عمومی باید علاقه‌مند به کار باشد و دائم اطلاعات جدیدی به دست آورد و اطلاعات به دست آورده را تحلیل و ارائه کند در غیر این صورت تبدیل به یک نیروی راکد خواهد شد.

وی با اشاره به میان‌رشته‌ای بودن رشته روابط عمومی گفت: روابط عمومی یک نهاد باید از کلیات سازمان خود اطلاع داشته و آن‌قدر مطالعه کرده باشد تا بتواند در مواقع ضروری پاسخگو باشد.

آسیابانها تصریح کرد: یکی دیگر از علومی که یک نیروی روابط عمومی باید بداند علم مردم‌شناسی است چراکه انسان در تعامل با دنیای بیرون همواره با انسان‌های مختلف و پیچیده سروکار دارد؛ روابط عمومی باید قدرت تعامل و برقراری ارتباط را بداند در ارتباط‌گیری درون و برون‌سازمانی موفق باشد.

وی یادآور شد: امروزه در روزگاری به سر می‌بریم که سرعت انتقال اطلاعات بسیار بالاست بنابراین به‌روز بودن روابط عمومی‌ها و آشنایی با رسانه و وسایل ارتباطات جمعی از دیگر مواردی است که یک نیروی موفق روابط عمومی باید بداند و در این راه آموزش حرف اول را می‌زند.

مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قزوین عنوان کرد: روابط عمومی‌ها باید یاد بگیرند که انتقادها را بپذیرند چون یک دستگاه برای اینکه پویا و روبه‌جلو باشد باید انعطاف داشته و از انتقادها استقبال کند.

آسیابان‌ها خاطرنشان کرد: در جامعه ما جایگاه روابط عمومی به‌درستی تعریف نشده و متأسفانه جایگاهشان به‌صورت هدفمند در سیاست‌گذاری‌های مدیران لحاظ نشده است.

جامعه روابط عمومی