در مراسمی با حضور حجت اله فدایی ، مدیر آموزش و پرورش دلیجان و معاونین آموزشی ، پرورشی و پشتیبانی و جمعی از کارشناسان اداری ، رضا یزدان پناه به عنوان کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش دلیجان معرفی و از زحمات مصطفی حسینی ، کارشناس سابق روابط عمومی این مدیریت تقدیر شد.

در مراسمی با حضور حجت اله فدایی ، مدیر آموزش و پرورش دلیجان و معاونین آموزشی ، پرورشی و پشتیبانی و جمعی از کارشناسان اداری ، رضا یزدان پناه به عنوان کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش دلیجان معرفی و از زحمات مصطفی حسینی ، کارشناس سابق روابط عمومی این مدیریت تقدیر شد.

حجت اله فدایی، مدیر آموزش و پرورش دلیجان در مراسم تودیع و معارفه کارشناسان روابط عمومی این مدیریت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله جناب آقای مصطفی حسینی ،برای ایشان در پست جدید آرزوی توفیق روز افزون نمود .

وی افزود : وظیفه اصلی روابط عمومی، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود .

وی افزود : در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسوولیت ، امانتی الهی است که باید در انجام آن رضایت الهی و خدمت به مردم را مدنظر داشته باشیم.

وی خاطر‌نشان کرد‌: مهم‌ترین رسالت آموزش و پرورش رشد و تعالی جامعه است و وظیفه داریم در راه عزت و سربلندی و اقتدار میهن اسلامی تلاش کنیم ‌.

در این مراسم از زحمات چند ساله مصطفی حسینی در روابط عمومی آموزش و پرورش تقدیر و تشکر شد و جناب آقای رضا یزدان پناه به عنوان کارشناس جدید روابط عمومی آموزش و پرورش دلیجان منصوب شد .

جامعه روابط عمومی