روابط عمومی‌های صنعت برق باید در جریان مطالبات مردم بوده و زمینه ساز ارتباط تنگاتنگ میان مسئولان صنعت با افکارعمومی باشند.

مدیرعامل توانیر گفت: روابط عمومی‌های صنعت برق باید در جریان مطالبات مردم بوده و زمینه ساز ارتباط تنگاتنگ میان مسئولان صنعت با افکارعمومی باشند.

آرش کردی مدیرعامل توانیر در نشست شورای معاونین شرکت توانیر با حضور مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو اظهار داشت: در روزهای اخیر ما شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه مصرف برق در کشور بودیم، تداوم این روند می‌تواند باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در صنعت برق شود.

وی افزود: نقش روابط عمومی‌های صنعت و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی درست و به موقع آن‌ها در این روزهای گرم تابستان می‌تواند در کاهش مصرف برق و کمک به این صنعت بسیار مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: از روابط عمومی‌های صنعت انتظار می‌رود با رصد لحظه به لحظه اخبار و اطلاعات، تصمیم سازان این صنعت را در جریان مطالبات مردم قرار دهند و زمینه ساز ارتباط تنگاتنگ میان مسئولان صنعت با افکار عمومی باشند.

مدیرعامل توانیر گفت: روابط عمومی‌ها به عنوان حائل میان مردم و صنعت نقش بسیار مهمی در روند تصمیم گیری‌های مسئولان صنعت در روزهای جاری و آتی دارند.

جامعه روابط عمومی