ارتقای دانش و مهارت در روابط عمومی ها بایستی مدنظر قرار گیرد و همچنین روابط عمومی ها اصل شفافیت را در اطلاع رسانی مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی گفت: ارتقای دانش و مهارت در روابط عمومی ها بایستی مدنظر قرار گیرد و همچنین روابط عمومی ها اصل شفافیت را در اطلاع رسانی مورد توجه قرار دهند.

به گزارش جامعه روابط عمومی به نقل از استانداری مرکزی، مصطفی عرب اظهار داشت: روابط عمومی دستگاه های اجرایی با رعایت اصل صداقت، اخبار و عملکرد دستگاه ها را به شهروندان اطلاع رسانی کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی افزود: اصل شفافیت و صداقت مهمترین اولویت های دولت است و نمونه بارز این رویه در شفافیت بودجه ۹۷ مشاهده شد.

عرب بیان کرد: روابط عمومی ها نیز لازم است در راستای شفافیت اطلاع رسانی فعالیت های ادارات کوشا باشند و خدمات دستگاه ها را به صورت شفاف به اطلاع مردم برسانند.

وی ادامه داد: سیاست دولت صداقت با همه مردم است و به تبعیت از این خط مشی نیز همه رسانه ها و روابط عمومی ها باید برای ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه فعالیت کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مرکزی گفت: محور اصلی کار رسانه و روابط عمومی های کشور بایستی مبتنی بر اخلاق حرفه ای و اسلامی منطبق با سیاست های نظام جمهوری اسلامی باشد.

عرب افزود: ارائه آموزش های مرتبط از راهکارها و سیاست های اصلی استان مرکزی در حوزه روابط عمومی است و برای تقویت بسترهای این حوزه امکان ارائه برنامه های آموزش محور وجود دارد.

جامعه روابط عمومی