ارسال جوابیه سازمان محیط زیست بدون نام و امضا به خبرگزاری فارس، گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد تغییر بدون سر و صدای مدیرکل روابط عمومی این سازمان را به اثبات رساند.

ارسال جوابیه سازمان محیط زیست بدون نام و امضا به خبرگزاری فارس، گمانه‌زنی رسانه‌ها در مورد تغییر بدون سر و صدای مدیرکل روابط عمومی این سازمان را به اثبات رساند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، عصر دیروز جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست برای خبرگزاری فارس در حالی به این خبرگزاری رسید که طبق روال مرسوم جوابیه ها، اثری از نام و امضاء مدیرکل روابط عمومی نداشت و ارسال کننده آن بر اساس متن دریافتی در خبرگزاری فارس، دفتر روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست است.

موضوعی که به وضوح بیانگر تغییر دومین مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در کمتر از یکسال فعالیت عیسی کلانتری رئیس جدید این سازمان است.

فارغ از جوابیه پر نقصی که به تشریح در گزارشی دیگر به آن پرداخته خواهد شد، پرسش اصلی پس از دریافت این جوابیه، چرایی عدم اعلام تغییر مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست است! موضوعی که البته پیش‌تر در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶ و زمانی که مدیرکل سابق روابط عمومی این سازمان نیز تغییر کرد، رخ داده بود.

جالب آنکه در آن تغییر هم به دنبال پنهان کاری صورت گرفته برای درج خبر تغییر مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در وب سایت رسمی آن سازمان، خبرگزاری مهر خبر استعفا وی را منتشر کرد! خبری که البته به فاصله چند ساعت با انتشار جوابیه سازمان محیط زیست در خبرگزاری مهر تایید شد؛ تنها با این تفاوت که علت تغییر برکناری و نه استعفا اعلام شد!

در نهایت ۱۰ بهمن ماه، خبر انتصاب مدیرکل جدید سازمان حفاظت محیط زیست با حکم عیسی کلانتری رئیس این سازمان بر روی خروجی وب سایت رسمی سازمان محیط زیست قرار گرفت. مدیریتی که ظاهرا عمری کمتر از چهار ماه داشت و نشان دهنده آشفتگی شرایط رسانه‌ای و روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت دوازدهم است.
سازمانی که با توجه به حجم چالش های محیط زیستی کشور که این روزها ابعاد آن بسیار وسیع تر هم شده باید از ثبات مدیریتی و آرامش برخوردار باشد، ظاهرا خود دچار تنشها و آشفتگی‌های شدیدی است که تنها به فکر پنهان کاری است.

با توجه به حضور پر رنگ مسعود خراسانی مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم روز جهانی تنوع زیستی و علاقه دیرینه وی با کلانتری که می‌تواند به کاهش تنش رییس سازمان محیط زیست با مدیر روابط عمومی منجر شود، بسیاری خراسانی را محتمل‌ترین گزینه برای مدیریت روابط عمومی سازمان محیط زیست می دانند.

جامعه روابط عمومی