روابط عمومی قدرتمند است که در سیاست‌گذاری موثر باشد. راه را به مدیران نشان داده و اتفاقات احتمالی را به آنان هشدار دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: روابط عمومی قدرتمند در سیاست‌گذاری‌ سازمان‌ موثر است .

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بر نقش تاثیرگذار روابط عمومی اشاره کرد و گفت: روابط عمومی قدرتمند است که در سیاست‌گذاری موثر باشد. راه را به مدیران نشان داده و اتفاقات احتمالی را به آنان هشدار دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت ایران، مهندس طاهر موهبتی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران به مناسبت روز روابط عمومی در جمع کارکنان ستادی این اداره کل به نقش مهم روابط عمومی اشاره کرد و افزود: روابط عمومی اهمیت ویژه‌ای در دستگاه‌های اجرایی دارد. روابط عمومی قدرتمند است که در سیاست‌گذاری دستگاه موثر باشد. راه را به مدیران نشان داده و اتفاقات احتمالی را به آنان هشدار دهد.

وی ادامه داد: اولویت ما این است که با جامعه هدف از جمله مردم و شرکای کاری صحبت کنیم و آنان را در جریان برنامه‌ها و اقدامات سازمان قرار دهیم که روابط عمومی در این زمینه نقش موثری می‌تواند ایفا کند.

موهبتی بر توجه روابط عمومی به حوزه آموزش تاکید کرد و گفت: مردم باید آموزش داده شوند که به عنوان مثال برای یک درد مختصر نباید به پزشک متخصص مراجعه کنند. حقوق شهروندی مساله مهمی است که باید به آن توجه شود و روابط عمومی باید این موضوع را در جامعه گسترش دهد تا همه نسبت به حقوق خود آشنا شوند.

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران بر توجه به نقش موثرفضای مجازی در آگاهی رسانی اشاره کرد و افزود: به روز بودن و استفاده از روش‌های خلاقانه و جذاب می‌تواند در رسیدن به اهداف سازمانی تاثیرگذار باشد. باید محصول گرا بود و از اقدامات خوبی که در کشور انجام می‌شود به نحو مطلوب استفاده کرد.

موهبتی بر هم‌افزایی، استفاده بهینه از توانمندی مجموعه و افزایش فضای صمیمیت به منظور دست یافتن به نتایبج مطلوب تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌ها و استعدادهای خوبی که دراستان‌ها وجود دارد در جهت اهداف سازمانی استفاده کنیم.

جامعه روابط عمومی