هشتمین همایش و کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاه های علمی آموزشی و اجرایی استان، در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

هشتمین همایش و کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاه های علمی آموزشی و اجرایی استان، در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حسینعلی افخمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این همایش در خصوص مدیریت و برنامه ریزی راهبردی روابط عمومی مطالبی را بیان کرد و گفت: روابط عمومی یکی از اعمال مدیریت است که مدیریت با کمک آنها می تواند فضای عمومی را بسنجد و براساس افکار عمومی و با در نظر گرفتن طرح های بالادستی، برنامه ارتباطی سازمان را تبیین نماید.

دکتر حسینعلی افخمی افزود: مدیریت فرهنگی و مدیریت تکنولوژی از لازمه های یک روابط عمومی موفق است.

وی بیان کرد: استفاده از ابزارها و فنون ارتباطی و هماهنگی و برقراری ارتباطات و… از دیگر مولفه های روابط عمومی موفق است.

وی در ادامه درباره موضوعات پیام سازی، ارزشیابی، توجه به بودجه سازمان، تحلیل موقعیت و… سخنانی بیان کرد.

دکتر افخمی تاکید کرد: کار روابط عمومی در جامعه به وجود آمدن روحیه اعتماد در جامعه است و یک روابط عمومی می بایست برنامه ریزی داشته باشد تا بتواند از کارهای پراکنده جلوگیری نماید

جامعه روابط عمومی