گردهمایی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها با حضور ریاست سازمان دامپزشکی کشور

گردهمایی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها با حضور ریاست سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد نشست شورای هماهنگی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها در هفته ارتباطات و روابط عمومی در استان یزد با حضور دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد .

گردهمایی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها با حضور ریاست سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد نشست شورای هماهنگی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها در هفته ارتباطات و روابط عمومی در استان یزد با حضور دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد .

دکتر رفیعی پور ضمن تبریک هفته ارتباطات هرگونه تلاش در راستای ارتقای روابط عمومی را عامل پیشرفت سازمان و موفقیت کارشناسان روابط عمومی را در اقدام برای افزایش سطح دسترسی به ذی نفعان و رابطه بین بخشی سازمان دامپزشکی و دیگر دستگاه ها دانست و افزود: رفع مشکلات از طریق این اقدامات حاصل می شود.

وی در پاسخ به سوال جایگاه روابط عمومی در سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به اعتقادی که بنده به نقش مؤثر روابط عمومی دارم، قطعا شاهد ارتقاء جایگاه آن در سازمان خواهیم بود.

جامعه روابط عمومی