فعالیت روابط عمومی توسعه ای است و به همین دلیل فعالیت روابط عمومی با تبلیغات فاصله زیادی دارد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: فعالیت روابط عمومی توسعه ای است و به همین دلیل فعالیت روابط عمومی با تبلیغات فاصله زیادی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی بررسی نقش روابط عمومی در کسب و کار که با حضور روابط عمومی های استان فارس در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، بیان کرد: کلیدی ترین قسمت فعالیت روابط عمومی، ارتباط دو سویه رفت و برگشت است اما متاسفانه شاهد برگشت و بازخورد این فرآیند نیستیم .

وی افزود: روابط عمومی ها رسالت بزرگ ایجاد رابطه پویا و بلند مدت بین مشتری و سازمان در فرآیند رفت و برگشت را بر عهده دارند که متاسفانه توجه برخی مدیران در بخش دولتی و خصوصی به روابط عمومی تنها به جنبه ظاهری آن معطوف شده است .

حمیدیان اظهارداشت: رسالت مهم روابط عمومی دریافت خروجی و بازخورد فعالیت ها و ارائه به مدیران و دستگاه های اجرایی است که می تواند گام مهمی در جهت ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان باشد .

وی اضافه کرد: متاسفانه تفکر اینکه روابط عمومی تنها نگارنده خبر و گرفتن عکس است، در ذهن بسیاری از افراد نقش بسته است اما واقعیت و ذات روابط عمومی با این دیدگاه متفاوت است و فعالیت روابط عمومی در حرکت رو به رشد و توسعه سازمان ها موثر است .

نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه روابط عمومی از جنبه دیگری نیز حائز اهمیتی است ادامه داد: روابط عمومی بیش از آنکه مبتنی بر برنامه و در جهت اهداف استراتژیک باشد مبتنی بر هنر است و مطرح شدن آن نیاز به فن خاصی دارد که در علم فلسفه مدیریت پیچیدگی ویژه ای پیدا می کند که این مهم باید مورد توجه مدیران قرار گیرد .

حمیدیان عنوان داشت: علم روابط عمومی در دنیا سابقه بیش از یکصد سال دارد گفت: در استان فارس در حوزه روابط عمومی ها ارتباط شبکه ای مناسبی شکل گرفته است که امیدواریم این نشست تخصصی آغاز فصل جدیدی از حضور و فعالیت روابط عمومی ها در جهت توسعه اقتصادی استان باشد .

مسعود عطایی مسئول انجمن روابط عمومی استان فارس نیز گفت: هفته روابط‌عمومی امسال با عنوان روابط‌عمومی، تفاهم، تعامل و مسئولیت اجتماعی نام گذاری شده است که هر یک از روزهای این هفته با عنوان های مشخصی نام گذاری شده است .

جامعه روابط عمومی