همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی، کتاب سال روابط عمومی ایران ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصان روابط عمومی کشور منتشر شد.

همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی، کتاب سال روابط عمومی ایران ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصان روابط عمومی کشور منتشر شد.

این کتاب، مقالات علمی، ترجمه، گزارش های تحلیلی، یادداشت، دیدگاه، سخنرانی منتخب، مصاحبه، معرفی کتابهای منتشره در حوزه روابط عمومی و همچنین نگاهی به مهمترین رویدادهای روابط عمومی در ایران و جهان مربوط سال ۹۶ را در خود جای داده است.

بر اساس اعلام کمیته ارتباطات انجمن متخصصان روابط عمومی ایران، در این کتاب تلاش شده تا مهمترین اتفاقات حوزه علم، فن و هنر روابط عمومی و ارتباطات در سالی که گذشت مورد کنکاش و بررسی قرار داده شود و در این راه از دیدگاههای اندیشمندان و صاحبنظران این حرفه بهره گرفته شده است.

این کتاب با مدیریت سید شهاب سید محسنی مدرس علوم ارتباطات و زیر نظرهیات مدیره انجمن متخصصان روابط عمومی در قطع رحلی با ۱۵۶ صفحه رنگی به بازار کتاب عرضه شده است.
به گزارش ایرنا، روزهای پایانی اردیبهشت ماه به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی همه ساله در کشور با برگزاری مراسم و برنامه های متنوع گرامی داشته می شود و به همین مناسبت ۲۷ اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی نامگذاری شده است.

انجمن متخصصان روابط عمومی طی یک دهه اخیر به منظور کمک به توسعه ادبیات نظری و اعتلای دانش روابط عمومی در کشور هر ساله نسبت به تهیه و انتشار کتاب سال روابط عمومی ایران اقدام کرده که با استقبال جامعه روابط عمومی ایران نیز همراه بوده است.

جامعه روابط عمومی