از آنجاییکه روابط عمومی سازمانها استقلال رای ندارند و مفاهمه بعضی از مسئولان از این مرکز افکارسنجی درون سازمانی و برون سازمانی, با نگاه کارشناسی مطابقت ندارد رسالت ذاتی آن کمرنگ شده است و اگر خود را با برایند نیازهای مشتری هر سازمان مطابقت ندهد بلاشک ماموریت آن درشبکه های اجتماعی هضم خواهد شد.

از آنجاییکه روابط عمومی سازمانها استقلال رای ندارند و مفاهمه بعضی از مسئولان از این مرکز افکارسنجی درون سازمانی و برون سازمانی, با نگاه کارشناسی مطابقت ندارد رسالت ذاتی آن کمرنگ شده است و اگر خود را با برایند نیازهای مشتری هر سازمان مطابقت ندهد بلاشک ماموریت آن درشبکه های اجتماعی هضم خواهد شد.

سید رضا علوی زمیدانی از کارگزاران روابط عمومی استان گیلان ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی به دست اندرکاران این بخش در واحدهای دولتی و غیر دولتی, به اهمیت این حرفه اشاره کرد و گفت: ارتباطات ضلع بلامنازع توسعه هر انسان و جامعه پیرامونی اش می باشد و با گسترش ابزارهای ارتباطی از جمله شبکه های اجتماعی در فضای مجازی, دهکده جهانی شکل گرفته است که متولیان روابط عمومی رابطان بین خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان می باشند.

وی آموزش و علاقه مندی به حرفه روابط عمومی را از الزامات این شغل دانست و افزود: اگر متولیان روابط عمومی به عناصر آموزش و ارتباط مجهز نباشند نمی توانند رسالت ذاتی خود را به معنی واقعی و متناسب با نیازهای جامعه انجام دهند و بلاشک ماموریت این حرفه در تلاطمات شبکه های پیام رسان اجتماعی هضم خواهد شد.

علوی زمیدانی به بخش دیگری از تهدید های روابط عمومی در سازمانها, نهادها, دستگاههای اجرایی, تقنینی و قضایی اشاره کرد و گفت:عدم نگاه کارشناسی به مباحث روابط عمومی و اجرای سلیقه ای و دستوری بعضی از مدیران در تصاحب شخصی از این مجموعه ها سبب شده است که برایند نیازهای مشتریان و ارباب رجوع از هر سازمان و یا نهاد نادیده گرفته شود و در آن صورت حجم وسیع اخبار و اطلاعات در شبکه های اجتماعی, مدیریت افکار عمومی را به عهده خواهند گرفت و در آن صورت اعتماد عمومی کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش اعتماد عمومی در محیط اجتماعی, شکاف های سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت.

این فعال اجتماعی و رسانه ای درک متقابل مدیریت و روابط عمومی را در توسعه همه جانبه کشور ضروری دانست و افزود:مدیرانی که به جایگاه روابط عمومی اهمیت می دهند و بر اساس نیازهای مشتری سازمانی شان,تصمیم می گیرند خواهند توانست عملکرد خود را نیز از طریق ابزارهای ارتباطی به جامعه هدف خود ارائه دهند و در این صورت اعتماد بین مسئولین و مردم بوجود خواهد آمد.

علوی زمیدانی نقش روابط عمومی را در توسعه همه جانبه کشور از جمله فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اقتصادی بی بدیل دانست و افزود: هر گاه اجزای حکومت در هر جامعه بتوانند صدای مردم را بشنوند و به آن پاسخ دهند و از توجیه گری به شدت پرهیز کنند خواهند توانست اعتماد عمومی را جهت پذیرش عملکرد متولیان امر و اغنای افکار عمومی همراه کنند.

وی مطالبه گری درست و کارشناسی از عملکرد مسئولان توسط مردم را بسیار مهم دانست و افزود: اگر متولیان روابط عمومی در بخش های مختلف به این نیاز جامعه پاسخ دهند و از طریق ابزارهای رسانه ای اعتماد عمومی را جلب کنند شاهد تقویت بیش از پیش روابط عمومی در سازمانها و نهادها خواهیم بود و آن عده از مدیرانی که هنوز هم اعتقادی به روابط عمومی ندارند یا همراه خواهند شد و یا در سیل شبکه های اجتماعی غرق خواهند شد.

جامعه روابط عمومی