روابط عمومی یکی از مهمترین نقش ها را در درون و برون دستگاه ها بر عهده دارد ،ترسیم کردن چگونگی برنامه ها و مشاور امین کلیه کارکنان است به این معنا که باید کلیه کارکنان به وی اعتماد داشته باشند.

رسانه ها نقش کلیدی در موفقیت روابط عمومی ها داشته و دارند به دلیل که می توانند با استفاده از ظرفیت و پتانسیل رسانه ای،ضعف خبرنویسی روابط عمومی ها را پوشش دهند.

* مهسا مهرسام؛ هر ساله روز ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی نامیده می شود، روابط عمومی یکی از مهمترین نقش ها را در درون و برون دستگاه ها بر عهده دارد ،ترسیم کردن چگونگی برنامه ها و مشاور امین کلیه کارکنان است به این معنا که باید کلیه کارکنان به وی اعتماد داشته باشند.

اما امروزه به نظر می رسد که معیارهای قالب در جامعه ما بی توجهی به ارزش های نهفته در کار روابط عمومی هاست به طوری که این امر باعث شده در بسیاری از سازمان ها، بخش روابط عمومی مبدل به بخش تبلیغات سازمان شود و کمتر به مفاهیم و ارتباطات دوسویه بپردازد.

 

برقراری ارتباط با افراد و سازمان از وظایف اهم روابط عمومی ها

اگر بخواهیم به عمده وظایف روابط عمومی بپردازیم می توان به ۱- مطلع کردن و خبر دادن ۲- ترغیب، تشویق ، ترویج و تبلیغ ۳- انجام تحقیقات اجتماعی و افکارسنجی و پیوند آن به منابع سازمان و عمومی مردم ۴- هماهنگی عوامل مورد نیاز سازمان ۵- برقراری ارتباط با افراد و سازمان ها به نحوی که برای آن فرد یا سازمان اهمیت داشته یا در آینده خواهد داشت، اشاره کرد.

 

 

ارتباط دو سویه روابط عمومی و رسانه ها

اما دور از نقش روابط عمومی با سازمان خود، یک کارشناس روابط عمومی باید بتواند با تمامی رسانه های مجازی و مکتوب ارتباط بر قرار کند چرا که یکی از وظایف مهم و در عین حال اصلی روابط عمومی ها انعکاس اخبار و رویدادهای سازمانی به مخاطبان از طریق رسانه ها است،همچنین روابط عمومی ها و رسانه ها با یک رویکرد مشترک اطلاع رسانی در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه های اطلاع رسانی مشترک دارند، به گونه ای که روابط عمومی به عنوان منبع پیام و تأمین کننده اطلاعات برای رسانه ها و رسانه ها نیز انعکاس دهنده حوزه فعالیت و عملکرد حوزه تحت پوشش سازمان ها و وزارتخانه ها هستند.

 

از دیدگاهی دیگر، روابط عمومی ها و رسانه ها هردو دارای ماهیتی رسانه ای هستند چرا که هردو به دنبال تهیه، تدوین، انعکاس اخبار و گزارش رویداد ها هستند و در این فرآیند از فنون، تکنیک ها و ابزارهای مشترکی بهره می گیرند.

 

 

ضعف خبرنویسی در روابط عمومی ها

همچنین باید تاکید کرد که به این ترتیب رسانه ها نقش کلیدی در موفقیت روابط عمومی ها داشته و دارند به دلیل که می توانند با استفاده از ظرفیت و پتانسیل رسانه ای،ضعف خبرنویسی روابط عمومی ها را پوشش دهند.

می توان به تکیۀ خبرنویسان روابط عمومی به ارزش های سازمانی در مقابل ارزش های خبری، نابهنگامی ارسال اطلاعات، عدم تسلط به شیوه های علمی نگارش در روابط عمومی و عدم آشنایی با نگارش مطبوعاتی اشاره کرد.

 

 

موانع ارتباط گیری بین روابط عمومی و رسانه ها

از سوی دیگر،کمبود خبرنگاران تخصصی در حوزه کاری،ضعف آموزش حرفه ای و عدم آشنایی با محدودیت های یکدیگر سبب می شود که روابط عمومی ها فکر کنند باید اهالی رسانه مطالب آنان را بی کم و کاست منتشر کنند همچنین خبرنگاران چون از اطلاعات سازمانی بی خبرند تمایل دارند تمام اطلاعات سازمانی به آن ها داده شود و یا اکثر قریب به اتفاق آنها فقط می پسندند که با مدیر ارشد آن سازمان گفتگو کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تابناک قزوین،همواره روابط عمومی و رسانه ها به هم وابسته هستند و هر کدام در جایگاه خود نقش بی بدیلی را ایفا می کنند به همین ترتیب شایسته است این ارتباط دو سویه باشد تا کمتر شاهد ضعف عدم تسلط به شیوه نگارشی در بخش روابط عمومی باشیم، هر چند که مطبوعاتی ها هم نباید به بهانه رپورتاژ خود را آلت دست و تبلیغ سازمان ها و روابط عمومی ها قرار دهند بلکه با با نقش روشنفکرانه ای که در جامعه دارند،سعی کنند منش حرفه ای را از خود نشان داده و حفظ کنند.

منبع : تابناک قزوین

جامعه روابط عمومی