جایگاه مدیر روابط عمومی بعنوان حلقه وصل بین « کارکنان و مدیریت»، «مدیریت و کارکنان»، «سازمان و رسانه ها» و «سازمان و اربابان رجوع» به طور قطع می تواند حائز اهمیت باشد.

جایگاه مدیر روابط عمومی بعنوان حلقه وصل بین « کارکنان و مدیریت»، «مدیریت و کارکنان»، «سازمان و رسانه ها» و «سازمان و اربابان رجوع» به طور قطع می تواند حائز اهمیت باشد.

اسماعیل خاشعی مسؤل روابط عمومی شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس هرمزگان در یادداشت ارسالی خود به مناسبت روز روابط عمومی به خبرگزاری برنا در اورده است:

گاها" بدلیل تکیه بیش از حد مدیران روابط عمومی به ارتباط با جامعه هدف بیرون از سازمان، نقش مشاوره ای مدیران روابط عمومی تحت الشعاع دیگر وظایف قرار می گیرد؛ در واقع مدیر روابط عمومی می تواند بعنوان یک مشاور امین و قابل اعتماد جهت انتقال مطالبات مدیریت از کارکنان و کارکنان از مدیریت عمل کند و چالش های پیش روی درون سازمانی و برون سازمانی را به مدیریت منتقل و با ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم ، مدیریت آن مجموعه را در تحقق اهداف از پیش تعیین شده سازمان یاری کند.

پرواضح است که امر خطیر اطلاع رسانی بویژه با بروز و ظهور شبکه های اجتماعی از وظایف مهم مدیر روابط عمومی یک سازمان است؛ اگرچه طی سالیان گذشته توجه مدیران بیشتر به سمت روزنامه های کثیر الانتشار معطوف بود اما بواسطه عواملی نظیر انتقال سریع اطلاعات و مقرون به صرفه تر بودن و طیف گسترده مخاطبان در شبکه های اجتماعی، یک مدیر روابط عمومی حرفه ای، به طور قطع هیچ گاه از مزایای شبکه های اجتماعی در راستای معرفی خدمات و توانمندی های سازمان خود چشم پوشی نخواهد کرد.

شاید برجسته ترین وظیفه مدیر روابط عمومی تصمیم سازی در خصوص بهبود و بسط هر چه بیشتر ارتباط دوسویه میان مسئولان و کارکنان سازمان و نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی مدیر یک سازمان است که غالبا" در بسیاری از سازمان ها این وظیفه مهم به دلایل مختلف نادیده گرفته می شود؛ لذا به جهت اشراف و احاطه مدیر روابط عمومی یک مجموعه بر چالش ها و ظرفیت های سازمان در ابعاد مختلف، مدیر یک سازمان قطعا باید نقش مشاوره ای مدیر روابط عمومی را ارتقاء دهد.

اسماعیل خاشعی مسؤل روابط عمومی شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس

جامعه روابط عمومی