ظرفیت روابط عمومی دستگاه‌ها تا آنجاست که می‌تواند فاصله میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان با بیان اینکه روابط عمومی مشاور امین دستگاه‌های اجرایی و خدماتی است گفت: ظرفیت روابط عمومی دستگاه‌ها تا آنجاست که می‌تواند فاصله میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند.

مرتضی عاطفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه روابط عمومی دانشی اجتماعی است که درون و برون دستگاه را به هم پیوند می‌دهد اظهار کرد: روابط عمومی هدف و چگونگی اقدامات یک سیستم را ترسیم و در غالب مشاور امین دستگاه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید همه‌چیز را دیده و حافظ منافع دستگاه و چشم بینای مردم باشد.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی در مسائل فرهنگی جامعه تصریح کرد: اگر نقش روابط عمومی در تقویت فرهنگ، بومی‌سازی سرمشق‌های توسعه و انسجام‌بخشی به اطلاعات قلمداد شود می‌توان از هر نوع گسستگی و ناپیوستگی جلوگیری کرد و ظرفیت روابط عمومی دستگاه‌ها تا آنجاست که می‌تواند فاصله میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی را به حداقل برساند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری گیلان با تأکید بر اینکه رویکرد روابط عمومی‌ها باید تخصصی باشد بیان کرد: حفاظت از حریم دستگاه‌های اجرایی، معرفی الگوهای آموزشی مناسب درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، تأکید هماهنگ بر بهبود روابط و انعکاس واقعیت‌ها با هدف ایجاد اعتماد متقابل از وظایف روابط عمومی است که در سایه بهره‌گیری از توان نیروهای جوان و متخصص محقق می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مقوله آموزش نیروهای انسانی به‌نوعی سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود گفت: آموزش به یادگیری می‌انجامد و به تغییر رفتار ختم می‌شود، درنهایت توسعه پایدار در جامعه پدیدار خواهد شد.

عاطفی تأثیرگذاری بر افکار عمومی و جلب‌توجه لایه‌های مختلف اجتماعی را از اهداف مشترک رسانه‌ها و روابط عمومی دانست و افزود: توجه و دقت در روابط عمومی حائز اهمیت است زیرا علاوه بر انعکاس شفاف خدمات بخش حاکمیتی، موجبات امیدبخشی و پویایی اجتماعی را فراهم آورده و مردم‌سالاری را تقویت می‌کند.

مدیر کل روابط عمومی استانداری گیلان از احیای شورای روابط عمومی استان و برگزاری دوره‌های مختلف افزایش و ارتقای روابط عمومی‌ها خبر داد و گفت: تخصصی‌سازی حوزه روابط عمومی با نگاهی نوین و توجه به ارکان توسعه محور همچون هوشمندسازی فعالیت‌ها ممکن می‌شود.

وی با اذعان به اینکه آنچه کیفی‌سازی خدمات این بخش را فراهم می‌کند افزایش سطح مطالعه و توجه به جدیدترین اخبار و دستاوردهای حوزه‌های مختلف است بیان کرد: حفظ ارتباط مؤثر با کارمندان تمامی بخش‌های دستگاه اجرایی، از نقاط قوت واحد روابط عمومی دستگاه‌ها خواهد بود.

به گزارش فارس، در سال ۱۳۸۶، شورای فرهنگ عمومی کشور به پیشنهاد دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۲۷ اردیبهشت را به‌عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی در تقویم رسمی کشور تعیین کرد. پیش‌ازاین روز ۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات نام داشت.

جامعه روابط عمومی