در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ها برخی از اعضای تشکل های صنفی معلمان از بخش های مختلف روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش بازدید و این روز را به کارکنان مرکز تبریک گفتند.

در آستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ها برخی از اعضای تشکل های صنفی معلمان از بخش های مختلف روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش بازدید و این روز را به کارکنان مرکز تبریک گفتند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، درآستانه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی برخی از اعضای تشکلات صنفی معلمان از بخش های مختلف روابط عمومی بازدید کردند وروز روابط عمومی را به کارکنان مرکز تبریک گفتند در حاشیه این دیدار گفتگویی مختصر نیز با هریک از مهمانان صورت گرفت که در ادامه به آن اشاره می شود؛محمد مصلحی ضمن بازدید از استودیو الفبای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی درخصوص نقش این استودیو و هم چنین رویکرد جدید روابط عمومی در نحوه انعکاس اخبار و تعامل با جامعه و روز روابط عمومی راتبریک گفت و اظهار کرد: مسئولیت روابط عمومی ها بسیار خطیر و با اهمیت است

محمد مصلحی، عضو انجمن اسلامی معلمان؛

رویکرد جدید روابط عمومی آموزش و پرورش، باعث کاهش فاصله صف با ستاد شده است

وی مسئولیت روابط عمومی ها را بسیار خطیر و با اهمیت دانست وخاطرنشان کرد: از نظر روحی، روانی و فرهنگی در سال های اخیر، فاصله زیادی بین جامعه ونهاد آموزش و پرورش ایجاد شده و معلمان چنان که باید با مدیران ستادی احساس همدلی و نزدیکی نمی کنند. اما خوشبختانه به نظر می رسد،کاهش این فاصله از سیاست های روابط عمومی است.

مصلحی تصریح کرد: گاهی اوقات معلمان احساس کنند که مدیران دغدغه رفع مشکلات خودشان را دارند، و یا براین باورند که مدیران آموزش و پرورش مدیرانی دولتی بوده که متمرکز و سازمان یافته هستند ونگاهشان از بالا به پایین است.

برخی مدیران هم چنانکه باید دغدغه همدلی و رفع فاصله با معلمان را ندارند و این فاصله را همواره حفظ می کنند، شاید این موضوع به دلیل مشغله زیاد ویا تفاوت گفتمان مدیران با معلمان باشد.

عضو انجمن اسلامی معلمان اظهار کرد: در دولت دوازدهم به خصوص در روابط عمومی فعلی ما این اراده و عزم را مشاهده می کنیم که در پی کاهش فاصله موجود، وتقویت همدلی بین صف وستاد است، بنابراین تأسیس استودیو الفبا و اتخاذ رویکرد جدید در نحوه اطلاع رسانی در پرتال وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده تلاش این مرکز برای رفع فاصله آموزش و پرورش با جامعه است.

مصلحی گفت: البته عملکرد مثبت روابط عمومی دراین خصوص در جامعه کاملاً مشهود بوده و شفاف سازی که دردستور کار روابط عمومی است، می تواند بسیاری از مسائل را حل وفصل کند، بنابراین رویکرد خوب روابط عمومی باید تداوم یابد واین مرکز به انعکاس اخبار مدیران بسنده نکند، بلکه کاستی ها را بپذیرد و از زبان معلمان آنها را به مدیران انعکاس دهد و گزارش های واقعی مدارس را نیز بیشتر پوشش دهد.

امین صارمی ؛عضو انجمن اسلامی معلمان؛

با وجود استودیو الفبا، معلمان امیدوارند صدایشان شنیده شود

صارمی در حاشیه این بازدید،اظهار کرد: ازبرنامه های خوب روابط عمومی، تغییر رویکرد در نحوه اطلاع رسانی در پرتال وهمچنین ایجاد استودیو وگفتمان سازی در این استودیو است، البته بهتر است شرایطی مهیا شود تا معلمان نیز امکان حضور در استودیو را داشته باشند و بتوانند حرف خود را از این طریق به گوش مدیران رسانده و از شنیدن صدای خودشان مطمئن شوند.

محمد داوری؛عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران؛

روندکنونی روابط عمومی باعث جلب اعتمادسازی به نظام تعلیم وتربیت است

داوری اظهارکرد: در ماه های اخیر نشانه هایی از تغییر و تحول در روابط عمومی مشاهده می شود که بسیار امیدوارکننده است، یکی از مشخصه های این تغییرات این است که تریبون های دراختیار روابط عمومی افراد مختلف در ستاد و حتی افراد خارج از ستاد قرارمی گیرد و این به مفهوم گسترش دایره روابط عمومی بوده و این رویکرد قابل تحسین است و امید می رودکه این روند ادامه داشته باشد.

وی افزود: ادامه این روند، اعتمادسازی را به نظام تعلیم و تربیت جلب می کند.

داوری خاطرنشان کرد: استودیو الفبا یک ابتکار ویژه است، ارتباطی که از طریق استودیو الفبا برقرار می شود،عمیق و مؤوثر بوده و تأکید کارشناسانه دراین بخش می تواند پشتوانه خوبی برای نظام تعلیم و تربیت باشد و فضای مناسبی را برای حضور کنشگران در حوزه های تربیتی ایجاد کند.

طاهره نقی ئی، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران؛

روابط عمومی در انعکاس اخبار بیشتر اخبار جامعه را به مسولین منتقل کند

نقی ئی گفت: انتظار می رود در شرایط فعلی جامعه معلمان، رسانه ها بیشتر واقعیات جامعه را انعکاس دهند و بیشتر سمت و سوی معلمان و مردم را بگیرند، زیرا صاحبان قدرت، توانایی کافی را دارند.

وی افزود: استودیو الفبا گامی مثبت به سمت جلو بوده، ولی جهت گیری مهم تر است و ما شاهد بهبود جهت گیری ها هستیم وهمین برای ما کافی است.

نقی ئی ادامه داد: در بازی سختی که بین رسانه هاست و بی اخلاقی هایی که در جامعه وجود دارد، رعایت کردن مصلحت آموزش و پرورش بسیار مشکل است.

وی در پایان گفت: امکانات نسبتاً خوبی وجود دارد که با بهره گیری از سلایق مختلف می توان کارهای خوبی را انجام داد.

جامعه روابط عمومی