یک استاد علوم ارتباطات گفت: فیلتر شدن تلگرام چالش روابط عمومی نیست بلکه امروزه حضور و بودن تلگرام چالش روابط عمومی ها است. چراکه اگر روابط عمومی ها به این چالش فکر نکنند برای ارتباط با مشکل بزرگتری روبرو می شوند.

یک استاد علوم ارتباطات گفت: فیلتر شدن تلگرام چالش روابط عمومی نیست بلکه امروزه حضور و بودن تلگرام چالش روابط عمومی ها است. چراکه اگر روابط عمومی ها به این چالش فکر نکنند برای ارتباط با مشکل بزرگتری روبرو می شوند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مهدی منتظرالقائم در سیزدهمین جشنواره روابط عمومی‌های اصفهان، اظهار کرد: جهان آینده جهان ارتباطات و روابط‌عمومی است. شاید این چالش روابط عمومی در استان اصفهان نسبت به دیگر استان ها مشهود باشد.

وی افزود: بحران آب، محیط زیست، صنایع و انباشت آن‌ها، کشاورزی و ... موجب شده تا اصفهان در مرکز حرکت تغییر جامعه ایران رو به آینده قرار گیرد و همین موضوعات اهمیت موضوع ارتباطات را ویژه می کند و جایگاه روابط عمومی را مشخص تر از قبل می گرداند.

این استاد علوم ارتباطات با بیان اینکه امروز چالش اصلی فیلتر شدن تلگرام نیست، بلکه خود شبکه اجتماعی تلگرام چالش محسوب می شود، ادامه داد: فیلتر شدن تلگرام چالش روابط عمومی نیست بلکه امروزه حضور و بودن تلگرام چالش روابط عمومی ها است. چراکه اگر روابط عمومی ها به این چالش فکر نکنند برای ارتباط با مشکل بزرگتری روبرو می شوند.

منتظرالقائم تصریح کرد: روابط عمومی امروز در کشور ما به این شکل است که هر کس هر مشکلی در نهادی پیدا کند سر روابط عمومی بریده می شود. سومدیریت‌ها، کمبود منابع، تصمیم های غلط و ... عواملی هستند که ابتدا و انتهایشان روابط عمومی ها را درگیر می کند.

وی با اشاره به اینکه انسان موجودی است شدنی، اضافه کرد: در واقع انسان می تواند استعدادهایش را به فعلیت برساند. ما دیروز چیزی نبوده‌ایم که امروز هستیم و همواره در تلاش هستیم تا چیز دیگری در آینده باشیم. در واقع انسان همیشه در میان فرآیندها قرار دارد و این فرآیندها از طریق مبادله معنایی ساده؛ درون داد، پردازش و برون داد طی می شوند. به همین دلیل می توان گفت هرچه درون داد یک انسان از تاریخ و جغرافیا و تکنولوژی و اطلاعات و... غنی‌تر باشد برون داد صحیح تر و کامل‌تری نیز خواهد داشت.

این استاد علوم ارتباطات تاکید کرد: هر جامعه‌ای زودتر و سریعتر اکنون و آینده را بهتر بشناسد و ابزار تکنولوژی درست را برگزیند و آگاهانه تر انتخاب کند آنگاه سریعتر مسیر ارتباطات را طی می‌کند و این جامعه اثرات مثبت ارتباطات را سریعتر دریافت می کند.

منتظرالقائم با بیان اینکه هرچه در تاریخ پیش آمده ایم و تکنولوژی‌ها بیشتر در ارتباطات حضور پیدا کردند این نکته بیشتر به چشم آمده که ظرفیت‌های هر تکنولوژی با تکنولوژی دیگر متفاوت است، گفت: با آمدن سینما و رادیو موجب توهم‌هایی مثل فاشیست و کومونیست ایجاد شد چراکه این توهم‌ها توانستند بر موج این دو تکنولوژی از راه رسیده سوار شوند.

وی اظهار کرد: عصر دیجیتال امروز ما را از پیام واحد بالا به پایین جدا کرده است و به عصری کشانده که پیام‌ها دارای بعد عمودی و افقی هستند. به همین دلیل در این روزگار دیگر کسی قرار نیست جای کسی یا از طرف کس دیگری صحبت گند.

این استاد ارتباطات ادامه داد: امروز برنامه ریزی، حکمرانی و جامعه دچار تغییر شده است و دیگر آنها بر یک بستر لایه لایه سوار نیستند بلکه کل میدان عملکردی دچار تغییر ماهوی شده است. شبکه های اجتماعی تکنولوژی‌هایی هستند که توسط مردم سازمان‌دهی می شوند و مانند زلزله همه جای میدان علمکردی را دچار تغییر کرده اند.

منتظرالقائم با تاکید بر این موضوع که شبکه اجتماعی باعث شده است تا افراد بتوانند دیگر افراد هم نظر خود را به راحتی پیدا کنند و تنها نباشند، گفت: امروز جهان، جهان شفافیت شده است.

وی افزود: شبکه اجتماعی کامپیوتری بهتر از شبکه های اجتماعی موبایلی هستند. چراکه در شبکه های اجتماعی کامپیوتری افراد دارای هویت هستند به همین دلیل افراد برای انتشار مطلب فکر می کنند و مطالب بهتری ارائه می دهند.

این استاد ارتباطات گفت: شبکه اجتماعی موبایلی چون افراد می توانند دارای هویت ناپیدا باشند و بیشتر شبکه های انتشاری هستند تا تولیدی مطالب با تفکر کمتری در آنها ارائه می شوند و به دلیل حجم بالای پیام افراد وقت کمتری برای هر پیام خود می گذارند.

منتظرالقائم خاطرنشان کرد: روابط عمومی باید جامع و کامل برنامه ریزی شود این قسمت باید بتواند زبان کارشناسانه یک نهاد باشد. و بتواند محتوای کارشناسانه را ترجمه کرده و به زبان افراد به جامعه ارائه کند.

جامعه روابط عمومی