دکتر سعید رضا قنبری زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن ۲۷اردیبهشت ماه و روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به فعالان این حوزه تبریک وتهنیت گفت .

دکتر سعید رضا قنبری زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه طی پیامی فرا رسیدن ۲۷اردیبهشت ماه و روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به فعالان این حوزه تبریک وتهنیت گفت .

وی بیان داشت:در جهانی که هرروز گستره ارتباطات افزایش پیدا میکند نقش روابط عمومی ها در سازمان اهمیت بیشتری به خود می گیرد.

روابط عمومی ها بعنوان چشم و گوش سازمان بایستی با ارتباط دوسویه با مخاطبان سازمان خود بتوانند افکار عمومی را همسو و در مسیر اهداف سازمان قرار دهند.رئیس دانشگاه همچنین از روابط عمومی بعنوان مهمترین حلقه اتصال کارکنان با مدیران و ریاست یک سازمان یاد کرد.

وی در پایان اظهار داشت : تقارن آغاز هفته روابط عمومی با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به نیکی گرفته و از درگاه باریتعالی موفقیت روز افزون شما را خواستارم.

جامعه روابط عمومی