عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) روابط ‌عمومی‌ها را مسئول فرهنگ سازمانی دانست و از چندشغله‌بودن برخی مدیران روابط عمومی در نهادها و ارگان‌ها انتقاد کرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) روابط ‌عمومی‌ها را مسئول فرهنگ سازمانی دانست و از چندشغله‌بودن برخی مدیران روابط عمومی در نهادها و ارگان‌ها انتقاد کرد.

فائزه تقی پور در آستانه روز روابط عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: «روابط ‌عمومی در سازمان نقش مشاور را دارد، روابط عمومی به مدیر مشاوره می‌دهد و مسیر خوبی برای حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت و تعریف می‌کند.»

تقی پور گفت: «در مباحث جدید مرتبط با روابط عمومی، این بخش نقش عمده‌ای در آینده‌پژوهی سازمان و ترسیم آینده مناسب برای سازمان دارد؛ به عنوان مثال در دانشگاه که یک سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی و چندمنظوره محسوب می‌شود، هدف‌گذاری می‌تواند بر مبنای تولید دانش و ترسیم سازمانی تولیدمحور در حیطه علم و فناوری و تبدیل اطلاعات به دانش باشد.»

ایده‌های روابط عمومی منجر به کارآفرینی می‌شود، کارآفرین نیاز به خطرپذیری و شناسایی موقعیت‌های مناسب برای خطر و ریسک دارد. یکی از مهارت‌های فعلی روابط عمومی‌ها ارزیابی ریسک و آماده سازی ظهور و رشد کارآفرینان است
عضو هیأت علمی گروه رسانه و ارتباطات واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: «روابط‌ عمومی‌ها مسئول فرهنگ سازمانی هستند، در بحث فرهنگ سازمانی هر اصلی که مطرح باشد بخش عمده‌ای از آن به عملکرد روابط عمومی بر می‌گردد؛ ارزش‌ها، هنجارها، الگوهای‌ رفتاری، قوانین نانوشته، روابط انسانی، امید به آینده‌ سازمان و مشارکت و همدلی از مهمترین اصول آن است.»

وی خاطرنشان کرد: «روابط عمومی‌ها مدیران سازمان نیستند اما چند موضوع کلید‌ی را در درون و بیرون سازمان مدیریت می‌کنند، این موضوعات شامل رویدادها، وجهه ‌سازمانی و بحران‌های درون و برون سازمانی هستند به عنوان مثال یکی از مسائل جدید در دنیای روابط‌ عمومی مدیریت خوشنامی سازمان در میان افکار عمومی است.»

متخصص رسانه و ارتباطات اضافه کرد: «ایده‌های روابط عمومی منجر به کارآفرینی می‌شود، کارآفرین نیاز به خطرپذیری و شناسایی موقعیت‌های مناسب برای خطر و ریسک دارد. یکی از مهارت‌های فعلی روابط عمومی‌ها ارزیابی ریسک و آماده سازی ظهور و رشد کارآفرینان است.»

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره بسترهای فعالیت رسانه‌ای روابط عمومی‌ها به آنا گفت: «روابط‌ رسانه‌ای روابط‌ محدود به مطبوعات، رادیو و تلویزیون نیست بلکه در دنیای کنونی ارتباط از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز ضرورت دارد. اما نکته مهم این است که روابط ‌عمومی‌ها برای ارائه خبر و مطلب در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیز باید اصول و قواعد حرفه‌ای را کاملا رعایت کنند و آشنایی مسئول روابط ‌عمومی به روزنامه‌ نگاری سایبر، موبایلی، ویکی، شهروندی، توسعه و روزنامه‌نگاری منبع باز، ضرورت دارد.»

تقی پور در تبیین اهمیت جایگاه روابط عمومی در ارتباط با افراد و نهادهای برون سازمانی اظهار کرد: «مدیریت ارتباطات اعم از ارتباطات درون و برون ‌سازمانی، یکی از اصول مهم کار روابط ‌عمومی است. روابط عمومی‌ها نقش عمده‌ای در برقراری ارتباط بین سازمان خود با سازمان‌های موازی دارند. روابط‌عمومی در سازمان‌های امروز با تاکید بر مدیریت ارتباط موفق می‌شوند. نگرش این نوع روابط ‌عمومی، همگرا و جهان وطنی است. روابط با مخاطبان سازمان، همکاران، مشتریان و حتی مردم عادی که ممکن است هرگز با آن سازمان ارتباطی نداشته باشند، ضرورت است. چرا که شاید همان فرد عامی خود مبلغ و طرفدار سازمان ‌شود.»

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با بیان اینکه رابطه روابط عمومی با مدیر، شیوه‌ای، مشاوره‌ای، اجرایی و گاه استراتژیک است، افزود: «یکی از آسیب‌های روابط‌ عمومی چندشغله شدن مسئولان آن است، متاسفانه در سازمان‌ها گاهی مسئول روابط‌ عمومی یک شغل مشخص ندارد و در کنار چند مسئولیت دیگر، امور روابط ‌عمومی را نیز مدیریت می‌کند. در سال‌های اخیر واحد اصفهان (خوراسگان) این موضوع را جدی گرفته و از افراد حرفه‌ای و مشخص برای روابط ‌عمومی استفاده می‌کند.»

تقی پور در تکمیل سخنان خود گفت: «روابط‌ عمومی حرفه‌ای، تحقیق را پیش زمینه و مقدمه هر ایده و طرحی می‌داند و برای اجرا و یا پیشنهاد هر طرحی ابتدا تحقیق و پژوهش علمی انجام می‌دهد. این روش به تصمیم‌گیری هوشمندانه، مدریت اطلاعات، ارزیابی و نظارت، کنترل برنامه، کاوش محیطی، نظرسنجی، نگرش‌سنجی، طراحی و تحلیل شبکه و نهایتا ارائه‌ برنامه مطلوب برای ارتقای سازمان کمک می‌کند.»

گفت‌وگو از اصغر عالمیان

جامعه روابط عمومی