روز سه شنبه همایشی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی برگزار شد.

روز سه شنبه همایشی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز این همایش که با حضور مسئولین روابط عمومی واحد های تابعه دانشگاه در شهرستان هشترود تشکیل شد، با بیان خیر مقدم توسط رییس شبکه مذکور آغاز شد.

دکتر بابایی رئیس شبکه بهداشت ودرمان هشترود در سخنانی کوتاه با اظهار خرسندی از تشکیل این همایش در شهرستان زیبای هشترود از زحمات تمامی دست اندرکاران برای برگزاری چنین برنامه پر بار تشکر کرد. در ادامه حجه الاسلام دکتر رحیمی امام جمعه این شهرستان در سخنانی مجمل ضمن اشاره به فضایل آخرین روزهای ماه شعبان و توصیه بر آمادگی برای استفاده از فیوضات ماه مبارک رمضان ، به نکاتی کاربردی پیرامون گوشه ای از وظائف روابط عمومی و جلوگیری از آفات تهدید کننده حوزه خبر اشاره کرد.

سپس مهندس امینیان فرماندار این شهرستان دیگر سخنران جلسه بود که با سخنان مبسوطی در مورد تعاریف و وظایف روابط عمومی در جوامع مختلف، بر اهمیت دوسویه بودن آن از طرف سازمانها و مردم و جلوگیری از ادامه یک قطبی بودن آن تاکید نمود .

سخنران پایانی همایش دکتر حسینی اقدم مدیر روابط عمومی دانشگاه بود که عوامل ضعف و قوت روابط عمومی را به صورت ملموس تشریح نموده، بر روشهای قدرت بخشی این سازمان مهم اشاره کرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه به بررسی اصول و محورهای روابط عمومی برای دسترسی به نتایج مطلوب در سازمانها اشاره نمود. پایان بخش این همایش صعود دسته جمعی شرکت کنندگان به قلعه زهاک بود که پس از بازدید از یکی از مراکز سلامت شهری انجام شد.

جامعه روابط عمومی