دکتر حیدری با بیان اینکه روابط عمومی باید نحوه محافظت از سازمان را بداند، گفت: یکی از وظایف ذاتی روابط عمومی این است که موقعیت سازمان را در دیدگاه ذینفعان ارتقاء دهد. در واقع این هنر روابط عمومی است که در مقابل همه ذینفعان یک رفتار حرفه‌ایی و عاقلانه داشته و باید نقطه اشتراک همه ذینفعان را پیدا کرده و آنرا اجرا کند.

دکتر حیدری با بیان اینکه روابط عمومی باید نحوه محافظت از سازمان را بداند، گفت: یکی از وظایف ذاتی روابط عمومی این است که موقعیت سازمان را در دیدگاه ذینفعان ارتقاء دهد. در واقع این هنر روابط عمومی است که در مقابل همه ذینفعان یک رفتار حرفه‌ایی و عاقلانه داشته و باید نقطه اشتراک همه ذینفعان را پیدا کرده و آنرا اجرا کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس، دکتر مرتضی حیدری یکی از میهمانان هفتمین همایش روسای روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس، در این همایش با تشکر از مدیرعامل و مدیرروابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس، ادامه داد: روابط عمومی بخش بسیار مهمی در هر سازمانی است و حتی می توان گفت روابط عمومی مهمترین بخش یک سازمان را تشکیل می دهد. در واقع باید گفت مدیر روابط عمومی، نفر بلافصل مدیرعامل سازمان به شمار می رود.

وی افزود: در سازمانهای پیشرو که جزو صد شرکت برتر جهان هستند، بیشتر وقت مدیران عامل مجموعه صرف ایفای نقش در روابط عمومی سازمان می شود و در این سازمانها مدیر روابط عمومی قائم مقام مدیرعامل به شمار می رود.

وی تاکید کرد: هر شرکتی که بتواند سیستمی کار کند موفق عمل کرده زیرا در آن سازمان به جای فرد ساختار حاکم است.

حیدری با اشاره به اینکه سازمانهایی خوب عمل میکنند که زمان بیشتری را صرف روابط عمومی کرده باشند، گفت: دپارتمان روابط عمومی باید قادر باشد پیام سازمان را در قالب درست و زمان درست به ذینفعان برساند.

وی افزود: اگر مدیرروابط عمومی در جلسات هیات مدیره شرکت نکند نمی تواند در جریان تصمیمات قرار گرفته و دپارتمانش را در جهت اهداف سازمان پیش ببرد.

دکتر حیدری در پایان گفت: کار روابط عمومی کار پیچیده و چند لایه است. باید نقشمان را به خوبی اجرا کنیم. کار در روابط عمومی کار دراز مدتی است زیرا با افکار ذینفعان ارتباط دارد.

جامعه روابط عمومی