در آستانه روز جهانی ارتباطات وروابط عمومی فرصت مغتنمی است که که از زحمات عزیزان روابط عمومی که نقش به سزایی در شناساندن سازمانی وآگاهی عمومی وروشن سازی افکار عمومی در معرفی عملکرد سازمانی دارند تشکر وقدردانی شود .

یاداشتی به مناسبت روز روابط عمومی / روابط عمومی یک بستر عینی وذهنی به سوی ارتباط سازنده است .

در آستانه روز جهانی ارتباطات وروابط عمومی فرصت مغتنمی است که که از زحمات عزیزان روابط عمومی که نقش به سزایی در شناساندن سازمانی وآگاهی عمومی وروشن سازی افکار عمومی در معرفی عملکرد سازمانی دارند تشکر وقدردانی شود .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهراباد : صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهراباد به مناسبت روز ارتباطات وروابط عمومی گفت : امیدوارم غفلت از یک ساختار مهم وتاثیر گذار در تحول سازمانی به یک فرصت تبدیل شود و نگاه به روابط عمومی یک نگاه متحولانه در مسیر تکامل سازمانی باشد زیرا پرداختن به روابط عمومی یک سازمان در اصل پرداخت به عناصر اصلی ارتباطات سازنده درون سازمانی و برون سازمانی می باشد.

وی تاکید نمود : باید روابط عمومی را در بستر مشارکت ذهنی و عینی به سوی ارتباط سا زنده سوق داد زیرا ماهیت این واحد ارتباطی – تعاملی و تبادلی است و این مهم محقق نمی شود مگر با رویکرد ارتباطی، ارگان ها و سازمان ها برای بهتر دیده شدن در عصر ارتباطات باید عملکرد خود را در قاب روابط عمومی با شفاف سازی و واقعیت گرایی به نمایش گذاشت .

صفی نیا بیان نمود : به نظر من روابط عمومی تابلو یک سازمان است و باید در برند سازی این واحد در حوزه حمل و نقل هوایی و فرودگاهی تلاش شود و من در این فرصت مناسب ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی از همکاران این حوزه در طول سال گذشته تقدیر و تشکر می نمایم که ما را در فرودگاه مهرآباد در انعکاس و شفاف سازی اقدامات مهم فرودگاهی با الهام از هم افزایی ، هم اندیشی و هم سویی یاری نمودید و دست یاری شما در سال پیش رو نیز می فشاریم.

جامعه روابط عمومی