شهردار منطقه چهار تهران با اشاره به نقش روابط عمومی ها در ارتقاء سازمان ها و افزایش رضایت مندی شهروندان گفت: وظیفه روابط عمومی ها صرفا پاسخگویی به ارباب رجوع نیست، بلکه لازم است ضمن احصاء مشکلات، سخنگوی سازمان خود باشند.

شهردار منطقه چهار تهران با اشاره به نقش روابط عمومی ها در ارتقاء سازمان ها و افزایش رضایت مندی شهروندان گفت: وظیفه روابط عمومی ها صرفا پاسخگویی به ارباب رجوع نیست، بلکه لازم است ضمن احصاء مشکلات، سخنگوی سازمان خود باشند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران، سیدعلیرضا حسینی در نشست صمیمی با فعالان حوزه ارتباطات، نقش روابط عمومی در سازمان ها را تخصصی و کارآمد عنوان کرد و گفت: چنانچه در سازمان ها روابط عمومی جایگاه واقعی خود را داشته باشد، بسیاری از نارضایتی ها و مشکلات برطرف خواهد شد.

وی با تاکید به افزایش اختیارات روابط عمومی در شهرداری تهران گفت: ظرفیت بالای مدیران و جسارت اهالی روابط عمومی در یک سازمان می تواند رصد معضلات و مشکلات را ساده و تاثیرگذارتر کند.

شهردار منطقه چهار در ادامه افزود: امروزه متاسفانه حرفه خطیر روابط عمومی از نگاه جامعه و مدیران سازمانی کم اهمیت و سهل الوصول است و روابط عمومی ارزش و جایگاه واقعی خود را دارا نیست. در صورتی که روابط عمومی جایگاهی برای احقاق حق مردم است و رساندن حق مردم برعهده ماست.

حسینی با اشاره به رصد مشکلات مردمی از طریق روابط عمومی شهرداری ها گفت: روابط عمومی می تواند با رصد و شناسایی به موقع مشکلات قبل از مطرح شدن آن توسط شهروندان، معضلات و گره های احتمالی آینده را پیش بینی و رفع کند.

وی افزود: بسیاری از نارضایتی های احتمالی شهروندان به جا و صحیح است و روابط عمومی به عنوان سخنگوی آگاه یک سازمان می بایست برای آنها پاسخ صحیح و کارآمد داشته باشد.

شهردار منطقه چهار تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات خدمتگزاران مردم در شهرداری تهران به خوبی بازخورد و اطلاع رسانی نمی شود که روابط عمومی ها به عنوان حرفه ای تخصصی باید با ورود به موضوعات شهری اینگونه خدمات را منعکس کنند.

جامعه روابط عمومی