عضو انجمن اسلامی معلمان گفت که رویکرد جدید روابط عمومی آموزش و پرورش، باعث کاهش فاصله صف با ستاد شده است. به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در روز روابط عمومی محمد مصلحی ضمن بازدید از استودیو الفبای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی درخصوص نقش این استودیو و هم چنین رویکرد جدید […]

عضو انجمن اسلامی معلمان گفت که رویکرد جدید روابط عمومی آموزش و پرورش، باعث کاهش فاصله صف با ستاد شده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در روز روابط عمومی محمد مصلحی ضمن بازدید از استودیو الفبای مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی درخصوص نقش این استودیو و هم چنین رویکرد جدید روابط عمومی در نحوه انعکاس اخبار و تعامل با جامعه و روز روابط عمومی راتبریک گفت و اظهار کرد: مسئولیت روابط عمومی‌ها بسیار خطیر و با اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر روحی، روانی و فرهنگی در سال‌های اخیر، فاصله زیادی بین جامعه ونهاد آموزش و پرورش ایجاد شده و معلمان چنان که باید با مدیران ستادی احساس همدلی و نزدیکی نمی‌کنند. اما خوشبختانه به نظر می رسد، کاهش این فاصله از سیاست‌های روابط عمومی است.

مصلحی تصریح کرد: گاهی اوقات معلمان احساس کنند که مدیران دغدغه رفع مشکلات خودشان را دارند، و یا براین باورند که مدیران آموزش و پرورش مدیرانی دولتی بوده که متمرکز و سازمان یافته هستند ونگاهشان از بالا به پایین است. برخی مدیران هم چنانکه باید دغدغه همدلی و رفع فاصله با معلمان را ندارند و این فاصله را همواره حفظ می کنند، شاید این موضوع به دلیل مشغله زیاد ویا تفاوت گفتمان مدیران با معلمان باشد.

عضو انجمن اسلامی معلمان اظهار کرد: در دولت دوازدهم به خصوص در روابط عمومی فعلی ما این اراده و عزم را مشاهده می‌کنیم که در پی کاهش فاصله موجود، وتقویت همدلی بین صف وستاد است، بنابراین تأسیس استودیو الفبا و اتخاذ رویکرد جدید در نحوه اطلاع رسانی در پرتال وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده تلاش این مرکز برای رفع فاصله آموزش و پرورش با جامعه است.

مصلحی گفت: البته عملکرد مثبت روابط عمومی دراین خصوص در جامعه کاملاً مشهود بوده و شفاف سازی که دردستور کار روابط عمومی است، می‌تواند بسیاری از مسائل را حل وفصل کند، بنابراین رویکرد خوب روابط عمومی باید تداوم یابد واین مرکز به انعکاس اخبار مدیران بسنده نکند، بلکه کاستی ها را بپذیرد و از زبان معلمان آنها را به مدیران انعکاس دهد و گزارش های واقعی مدارس را نیز بیشتر پوشش دهد.

صارمی دیگر عضو انجمن اسلامی معلمان در حاشیه این بازدید،گ فت: ازبرنامه های خوب روابط عمومی، تغییر رویکرد در نحوه اطلاع رسانی در پرتال وهمچنین ایجاد استودیو وگفتمان سازی در این استودیو است، البته بهتر است شرایطی مهیا شود تا معلمان نیز امکان حضور در استودیو را داشته باشند و بتوانند حرف خود را از این طریق به گوش مدیران رسانده و از شنیدن صدای خودشان مطمئن شوند.

جامعه روابط عمومی