به همت فرمانداری پیشوا و در آستانه روز ملی “ارتباطات و روابط عمومی” مسؤولان روابط عمومی های ادارات پیشوا برخی از جاذبه های گردشگری این شهرستان را مورد بازدید قرار دادند. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیشوا، مسئولان روابط عمومی های ادارات در این بازدید که با حضور فاطمه میرزائی مدیر روابط عمومی فرمانداری […]

به همت فرمانداری پیشوا و در آستانه روز ملی "ارتباطات و روابط عمومی" مسؤولان روابط عمومی های ادارات پیشوا برخی از جاذبه های گردشگری این شهرستان را مورد بازدید قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیشوا، مسئولان روابط عمومی های ادارات در این بازدید که با حضور فاطمه میرزائی مدیر روابط عمومی فرمانداری و محمدرضا تاجیک مؤلف و کارشناس ارشد تاریخ صورت گرفت، از قلعه ایرج، امامزاده یوسف رازی، یخچال طارند و چنار سعید آباد بازدید کردند.

جامعه روابط عمومی