دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق استان زنجان اظهار امیدواری کرد: با تشکیل جلسات مستمر و پیگیری مصوبات، زمینه رشد و ارتقای صنعت آب و برق استان و حل مشکلات پیش رو فراهم شود. محمدرضا غلام آزاد مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان که اخیراً از سوی […]

دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق استان زنجان اظهار امیدواری کرد: با تشکیل جلسات مستمر و پیگیری مصوبات، زمینه رشد و ارتقای صنعت آب و برق استان و حل مشکلات پیش رو فراهم شود.

محمدرضا غلام آزاد مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان که اخیراً از سوی مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو بعنوان دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق استان زنجان منصوب شده است، ضمن تقدیر و تشکر از روسای قبلی شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان، هدف از تشکیل این شورا را افزایش تعامل و ارتباطات بین شرکت های آب و برق و انسجام درون سازمانی در استان عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد: با تشکیل جلسات مستمر و پیگیری مصوبات، زمینه رشد و ارتقای صنعت آب و برق استان و حل مشکلات پیش رو فراهم شود.

جامعه روابط عمومی