نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران روابط عمومی؛ استخدام نیروهای نهضتی و آموزش ندیده در آموزش و پرورش به کیفیت این نهاد ضربه می زند پیش از ظهر امروز علی مطهری در گردهمایی یک روزه مدیران و کارشناسان روابط عمومی حوزه های ستادی و ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در باشگاه […]

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران روابط عمومی؛ استخدام نیروهای نهضتی و آموزش ندیده در آموزش و پرورش به کیفیت این نهاد ضربه می زند

پیش از ظهر امروز علی مطهری در گردهمایی یک روزه مدیران و کارشناسان روابط عمومی حوزه های ستادی و ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور در باشگاه فرهنگیان تهران، اظهار کرد: هر چند روز معلم به مناسبت سالروز شهادت استاد مطهری نام گرفته است، در کنار پیگیری مسائل صنفی معلمان باید دراین ایام به تشریح شخصیت و تبیین افکار و اندیشه های شهید مطهری پرداخته شود.

وی با اشاره به سخنان امام (ره) دروصف شخصیت استاد مرتضی مطهری گفت: از پیام های امام ( ره) چنین استنباط می شود که ارتباط حضرت امام (ره) و مطهری نه تنها بیش از یک رابطه عاطفی و استاد شاگردی بود، بلکه امام (ره) ارسال چنین پیام هایی را سعی در جاودانه کردن و استمرار نگرش و افکار شهید مطهری می دانست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص استاد مطهری اشاره و اذعان کرد: رهبر می فرماید شاگرد استاد هستم و منظورش از این سخن تأثیرپذیری اش از افکارو واندیشه های مطهری بود.

وی به نقش شهیدان بهشتی، باهنر و رجایی در تعلیم و تربیت زمان قبل از انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: شهدای مذکور با استفاده از پایگاه و امکانات دشمن، اسلام را در جامعه تبین کردند و شهید مطهری نیز در تاییدات مطالب ارائه شده توسط شهدای مذکور در کتب دینی زمان پهلوی نقش داشتند.

مطهری ادامه داد: تفاوت تربیت و صنعت را در نحوه پردازش می داند و می گوید در صنعت اشیایی را ناقص می کنند تا اشیای جدیدی را بسازند، اما در فرآیند تربیتی معلم و مربی، دانش آموز را ناقص نمی کند، بلکه مانند یک باغبان که نهال را پرورش می دهد شرایط را برای رشد کودکان فراهم می کند، همان طور که باغبان نهال را به اجبار نمی تواند رشد دهد معلم نیز شاگردان را نمی تواند با اجبار تربیت کند، تنها محیط رشد را فراهم می کند، استعدادهای موجود در فطرت افراد شکوفا شود.

وی تصریح کرد: در نقش مستقیم و غیرمستقیم در فرهنگ جامعه هیچ تردیدی نیست معلم ممکن است فردی را تربیت کند که خود سرنوشت جامعه و ملتی را تغییر دهد مانند حضرت امام خمینی (ره) که توسط آیت الله شاه آبادی تربیت شده است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اصرار مجلس بر بکارگیری نیروهای نهضتی گفت: متأسفانه در دولت های قبل تمهیداتی برای نیروهای نهضتی ایجاد شده است، اما به اعتقاد من باید بهترین نیروها جذب آموزش و پرورش شود ، زیرا به کارگیری نیروهای آموزش ندیده در دانشگاه فرهنگیان کیفیت تعلیم و تربیت را کاهش می دهد و جذب چنین نیروهایی مخالف اصول قانون اساسی است.

مطهری افزود: البته توقعی که ایجاد شده باید به نوعی مدیریت شود تا مشکل نیروهای نهضتی نیز رفع شود.

جامعه روابط عمومی