یکی از اولویت های کاری روابط عمومی و رسانه ها ایجاد امید و نشاط در جامعه است و باید این مهم با ظرافت خاص و هوشمندانه انجام شود.

استاندار خراسان شمالی گفت: یکی از اولویت های کاری روابط عمومی و رسانه ها ایجاد امید و نشاط در جامعه است و باید این مهم با ظرافت خاص و هوشمندانه انجام شود.

به گزارش ایرنا محمدرضا صالحی روز پنجشنبه در آیین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر خراسان شمالی جایگاه روابط عمومی را بالا و والا دانست و گفت: روابط عمومی ها حلقه وصل بین مدیر و مردم و همچنین بین سازمان و مردم هستند.

استاندار خراسان شمالی در ادامه به جایگاه والای موسیقی مقامی در این استان اشاره و اظهار کرد: هم اکنون عنوان قطب بودن موسیقی مقامی در سطح کشور را دریافت کرده ایم.

صالحی گفت: کارشناسان ملی در این خصوص بررسی های لازم را انجام می دهند و ما نیز باید اثبات کنیم که این جایگاه را در سطح کشور داریم.

موسیقی خراسان شمالی ریشه عمیق دارد و پیوندهای ویژه فرهنگی اقوام از خصایص بارز آن است.

موسیقی مقامی خراسان شمالی به ثبت جهانی رسیده است که دوتار، اصلی ترین ساز در موسیقی محلی این استان است.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنانش به نرخ مشارکت اقتصادی بالای استان، نرخ بیکاری پایین و ضریب جینی خوب اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه در این سه شاخص رتبه های خوبی در کشور داشته ایم اما تلاش را برای توسعه ادامه خواهیم داد تا درآمد سرانه استان نیز افزایش یابد.

به گزارش ایرنا نرخ بیکاری استان سال ۹۵، ۱۱٫۸ درصد بود که این رقم تیرماه پارسال به ۹٫۹ درصد کاهش یافت؛ استاندار خراسان شمالی هم قول داده است این نرخ در سال ۱۴۰۰به کمتر از ۵ درصد برسد.

هم اکنون سهم اشتغال استان در بخش کشاورزی ۳۹٫۶ درصد، صنعت ۲۴٫۳ درصد و خدمات ۳۶٫۱ درصد است.

در این آیین از ۱۴ روابط عمومی برتر دستگاه های اجرایی اسان قدردانی شد.

جامعه روابط عمومی