به همت اداره ارتباطات مردمی معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس و با همکاری مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس، کارگاه آموزشی «شیوه‌های نوین افکارسنجی» با تاکید بر فعالیت‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.

به همت اداره ارتباطات مردمی معاونت ارتباطات و رسانه آستان قدس و با همکاری مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس، کارگاه آموزشی «شیوه‌های نوین افکارسنجی» با تاکید بر فعالیت‌های آستان قدس رضوی برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، کارگاه آموزشی«شیوه‌های نوین افکارسنجی» دومین نشست از سلسله نشست‎های هم‌اندیشی، با حضور روابط عمومی سازمان‌ها و موسسات مجموعه آستان قدس رضوی بود که با تدریس حمید مسعودی؛ استاد جامعه شناسی دانشگاه فردوسی برگزار شد.
رئیس اداره ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی در ابتدای این نشست به اهمیت حوزه رسانه اشاره و تصریح کرد: آن چیزی که امروزه در نظام روابط عمومی مهم و جذاب به شمار می‌رود، حوزه رسانه است.
عمار خسروجردی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های جدید معاونت ارتباطات و رسانه، تلاش در راستای هم‌افزایی‌ روابط عمومی‌های آستان قدس رضوی است. از این رو اولین نشست در اسفندماه سال گذشته برگزار شد و در دومین نشست اهداف دانش افزایی و ارتقا مجوعه‌ها را دنبال کردیم.
وی به موضوع افکارسنجی اشاره کرد و گفت: معمولا مجموعه‌های ما در آستان قدس رضوی، با کارکردهای حوزه افکارسنجی به صورت جامع آشنا نیستند. اگر این کارکردها شناسایی شود در فعالیت‌های آنان نیز تاثیر فراوانی خواهد داشت. همچنین در صورتی که روابط عمومی‌ها با روش‌های جدید در حوزه افکارسنجی آشنا شوند، در برنامه‌ریزی‌های مجموعه خودشان بهتر و دقیق‌تر عمل می‌کنند و ارتقای جایگاه روابط عمومی را در پی‌دارد.
رئیس اداره ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی، با بیان اینکه افکارسنجی یکی از دغدغه‌های اصلی تولیت آستان قدس رضوی است، افزود: معاونت ارتباطات و رسانه با توجه به اهمیت افکارسنجی و تاکیدات تولیت آستان قدس رضوی، این موضوع را از برنامه‌های جدی خود قرار داده است.
وی اضافه کرد: به همین منظور نخستین کارگاه افکارسنجی با این نگاه که افکارسنجی فراتر از نظرسنجی است، برپا شد. روابط عمومی‌ها با رویکردهای جدید افکار سنجی، مخاطب را می‌شناسند که اثرگذاری فراوانی در حوزه سازمانی به همراه دارد.
خسروجردی خاطرنشان کرد: ما از مجموعه‌های مختلف آستان قدس رضوی درخواست کردیم، پیوست افکارسنجی حوزه های مربوطه را برای سامان‌دهی ارائه دهند.
وی یادآور شد: در این نشست به موضوعات مختلفی همچون تشریح اهمیت افکارسنجی در دوره جدید، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع افکارسنجی، تشریح‌نامه پیوست افکارسنجی، ارائه یافته‌های فاز یک افکارسنجی عملکرد آستان قدس رضوی در افکار عمومی، تبیین رسالت‌روابط عمومی‌های آستان قدس رضوی و... پرداخته شد.

جامعه روابط عمومی