نخستین نشست مدیران روابط عمومی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با حضور دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد.

نخستین نشست مدیران شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با حضور دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد.

گسترش نیوز: اولین جلسه مدیران شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی با حضور دکتر مهدی کرباسیان، معاون وزیر ،‌معدن و تجارت و رئیس هیات عامل و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد. معاون وزیر ،‌معدن و تجارت در این نشست به جایگاه و تاکید فراوانی داشت.

 

جامعه روابط عمومی