مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان، مدیران روابط عمومی ادارات و سازمانها را به عملکرد صحیح و کارایی بیشتر در جهت کمک به دولت فراخواند.

روابط‌عمومی‌ها با کارایی و عملکرد صحیح به دولت کمک کنند
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان، مدیران روابط عمومی ادارات و سازمانها را به عملکرد صحیح و کارایی بیشتر در جهت کمک به دولت فراخواند.

به گزارش ایلنا، هیرش رضائی در کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط‌عمومی و اشتغال آفرینی با بیان اینکه متاسفانە این روزها شاهد تخریب چهرە دولت بە شیوەای کاملا غیرە منصفانه هستیم، گفت‌: روابط عمومی ها باید با کار درست و عملکرد خلاقانە در جهت زدودن فضای یاس و ناامیدی و حمایت از دولت تلاش کنند.

وی روابط عمومی ها را تنها متعلق و مسئول بازتاب عملکرد مدیران ندانست و گفت: روابط عمومی ها مسئول ارتباط سازمان با مردم و ایجاد یک رابطه سالم، پویا و دو سویه هستند.

رضائی در ادامه مدیران روابط عمومی ها را به استفاده از پیام رسان های داخلی برای ترویج و بازتاب برنامه‌های دولت و عملکرد ادارات به مردم فراخواند و اظهارداشت: پیام رسان‌های داخلی توسط جوانان این کشور ایجاد و طراحی شده اند و لازم است این پیام رسان‌ها به شیوه‌ای مطلوب مورد توجه قرار بگیرند.

جامعه روابط عمومی