کارگاه آموزشی اصول و سبک های خبر نویسی ویژه کارشناسان و رابطان خبری مخابرات منطقه تهران، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت در سالن کنفرانس دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه تهران برگزار شد.

کارگاه آموزشی اصول و سبک های خبر نویسی ویژه کارشناسان و رابطان خبری مخابرات منطقه تهران، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت در سالن کنفرانس دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه تهران برگزار شد.

به گزارش پیام تهران آنلاین، در این کارگاه آموزشی که در آستانه هفته ارتباطات و روز ملی روابط عمومی، از سوی اداره انتشارات دفتر روابط عمومی مخابرات منطقه تهران با دعوت از کارشناسان روابط عمومی مناطق مخابراتی تهران و رابطان خبری معاونت ها، دفاتر ستادی و ادارات کل، برگزار شد، ذوالفقاری مدیرکل دفتر روابط عمومی در آغاز کلاس بر ضرورت ارتقا و توسعه سطح مهارت های حرفه ای در روابط عمومی بویژه در عرصه اطلاع رسانی و تولید محتوای مناسب تاکید کرد و برپایی کارگاه آموزش خبر نویسی توسط اداره انتشارات دفتر روابط عمومی را گامی ارزنده در راستای تولید اخبار و پوشش رویدادهای متنوع و متعدد مخابرات منطقه تهران با همیاری و کمک کارشناسان روابط عمومی مناطق و رابطان خبری عنوان کرد.
شایان ذکر است در این کارگاه آموزشی موسی الرضا شبرنگی رییس اداره انتشارات دفتر روابط عمومی و مدرس دوره آموزشی اصول و سبک های خبر نویسی به تشریح و تبیین مهم ترین عناصر و ارزش های خبری همراه با ارایه تحلیلی از وضعیت رسانه های ایران و جهان و نشریه درون سازمانی پیام تهران آنلاین پرداخت و پیرامون شیوه های صحیح خبر نویسی در رسانه و تنظیم حرفه ای خبر بر مبنای سبک های نوین خبر نویسی مطالب خود را ارایه کرد.
گفتنی است در پایان این کارگاه آموزشی و پس از برگزاری آزمون، بحث و تبادل نظر درباره محتوای تولید شده توسط کارشناسان روابط عمومی و رابطان خبری به انجام رسید.

 

 

 

 

 

حاضران دراین کارگاه آموزشی عبارتند از:

مهدی صنعتگر خوش طینت رابط خبری معاونت تجاری، محمدرضا حلاج زاده کارشناس روابط عمومی منطقه۸، آزاده حاج قلی رابط خبری معاونت شبکه، سمیرا بهرامی رابط خبری شرکت شسگام، سید رسول عمادی کارشناس روابط عمومی منطقه ۳، شهرام شهریان نسل رابط خبری ستاد اقامه نماز، مهرداد پیراسته رابط خبری اداره کل خدمات پس از فروش، محمد مهدی علیان نژاد رابط خبری انجمن اسلامی، غلام حسن باقری - کارشناس روابط عمومی منطقه ۷، فاطمه واشقانی فراهانی رابط خبری اداره آموزش و پژوهش، رحمت الله مداح کارشناس روابط عمومی منطقه ۴ ، محمد مرادی رابط خبری معاونت مالی، فرشته بهرامی رابط خبری اداره کل فناوری اطلاعات، میثم عرب احمدی رابط خبری دفتر بازرسی، صدف رسولی رابط خبری اداره کل منابع انسانی.

جامعه روابط عمومی