مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه از تقویت و توانمند سازی کارکنان روابط عمومی دانشگاه خبر داد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه از تقویت و توانمند سازی کارکنان روابط عمومی دانشگاه خبر داد.

به گزارش وبدا مهندس "پیمان فیضی" اظهار داشت:تواناسازی نیروی انسانی وایجاد ظرفیت‌های لازم برای قادر ساختن کارکنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان، افزایش کارایی، اثربخشی و ایفای نقش در مسئولیتی که در سازمان در این واحد حساس به‌عهده دارند از مهمترین رویکرد ما در حوزه روابط عمومی است .

به گفته مهندس"فیضی" در همین راستا جهت تقویت و توانمند سازی کارکنان روابط عمومی دانشگاه کارگاه ها،همایش و کلاس های متعددی در سال جاری ویژه روابط عمومی های تمامی واحد های دانشگاه برگزار گردیده است.

وی افزود:حوزه روابط عمومی توانسته از اردیبهشت ماه تاکنون رتبه نخست مسابقه عکس در جشنواره سیمرغ،رتبه سوم فیلم مستند و ارائه مقاله در سیزدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک کشور را در کارنامه خود به ثبت رساند و این امر برگ زرینی در حوزه روبط عمومی است.

وی فعال سازی امور بین الملل دانشگاه را نیز از دیگر اقداماتی دانست که دانشگاه در سال جاری در این راستا اجرایی کرده است.

جامعه روابط عمومی