درخشش خبرگیلان در سومین جشنواره خبرنگاران برتر روابط عمومی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه دو کشور

درخشش خبرگیلان در سومین جشنواره خبرنگاران برتر روابط عمومی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه دو کشور

خبرگیلان در سومین جشنواره خبرنگاران برتر، روابط عمومی دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه دو کشور، خوش درخشید
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز گیلان، گزارش خبری نجوم از خانم اعظم سائدی در بخش گزارش مقام دوم و مستند خبری ابریشم چیان کاری از اعظم سائدی توانست مقام سوم را کسب کند.موضوع گزارش نجوم ، همایش سالانه انجمن نجوم کشور بودو مستند خبری ابریشم چیان نیز نگاهی به زندگی مرحوم ابریشم چیان خیر گیلانی داشت که تالار حکمت دانشگاه گیلان از کارهای اوست..
در این جشنواره ،۲۱۴خبرنگار از استانهای گیلان ، مازندران و گلستان در پنج بخش تیتر، خبر، گزارش ، مصاحبه و عکس با هم به رقابت پرداختند و از ۲۲ اثر برگزیده تجلیل شد. گفتنی است خبرگیلان سال گذشته نیز مقام دوم و سوم خبر این جشنواره را از آن خود کرده بود .

جامعه روابط عمومی