رسانه وزین باید صدای مردم باشد و باید بتواند منعکس کننده واقعیت های جامعه و انتقادات به مدیران باشد و در عین حال روابط عمومی منعکس کننده ظرفیت ها، خدمات،تلاش ها و سرمایه گذاری ها باشد و این دو مجموعه در کنار هم قرار می گیرند و مکمل هم هستند.

سید ضیاء هاشمی: رسانه وزین باید صدای مردم باشد و باید بتواند منعکس کننده واقعیت های جامعه و انتقادات به مدیران باشد و در عین حال روابط عمومی منعکس کننده ظرفیت ها، خدمات،تلاش ها و سرمایه گذاری ها باشد و این دو مجموعه در کنار هم قرار می گیرند و مکمل هم هستند.

به گزارش صبح زاگرس به مناسبت روز روابط عمومی، نشستی با حضور مدیرعامل خبرگزاری ایرنا،استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، رئیس دانشگاه یاسوج، اصحاب رسانه و روابط عمومی دستگاه های اجرایی در سالن دولت در یاسوج برگزار شد.

در این نشست مدیرعامل خبرگزاری ایرنا گفت: رسانه ها حلقه پیوند بین اجزای جامعه هستند.

هاشمی بیان کرد:نقش روابط عمومی ها صرفا یک نقش تبلیغاتی و تشکیلاتی نیست بلکه اگر دستگاهی در امور اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی فعالیت می کند، روابط عمومی میتواند کمک بزرگی به دستگاه اجرایی مربوطه خود داشته باشد.

وی افزود:بنابراین روابط عمومی نباید جایگاه تبلیغاتی و تشریفاتی باشد بلکه یک نقش مدیریتی برای تسهیل در موفقیت مدیران بر عهده دارد.

مدیرعامل خبرگزاری ایرنا ادامه داد: در کنار روابط عمومی ها، رسانه ها قرار دارند، رسانه ها حلقه پیوند اجزای جامعه و میان مردم و مسئولین است، این پیوند باعث موفقیت مدیران و رضایت افکار عمومی می شود و این دو با هم باعث پیشرفت جامعه می شود.

وی در ادامه گفت: رسانه ها سرمایه های یک کشور را تقویت می کنند ، نیاز امروز به سرمایه اعتماد و رضایت اجتماعی بیشتر از سایر نیاز هاست که این سرمایه نیاز به صیانت و حمایت دارد.

هاشمی گفت: رسانه وزین باید صدای مردم باشد و باید بتواند منعکس کننده واقعیت های جامعه و انتقادات به مدیران باشد و در عین حال روابط عمومی منعکس کننده ظرفیت ها، خدمات،تلاش ها و سرمایه گذاری ها باشد و این دو مجموعه در کنار هم قرار می گیرند و مکمل هم هستند.

وی ادامه داد: رسانه ای که دچار انحراف سازمان یافته است نمی تواند رسانه موفقی باشد، رسانه ای که می خواهد مورد اعتماد مردم باشد بایدصداقت داشته باشد و امانتدار باشد که این امانت گاهی تلخ و گزنده و گاهی شیرین است.

جامعه روابط عمومی