اطلاع رسانی هوشمندانه ، انتقال درست اخبار و تاثیر گذاری مناسب هدف اصلی روابط عمومی می باشد/ اشاعه فرهنگ دریایی، پشتیبان توسعه دریامحور است معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اهمیت کار روابط عمومی، حوزه ارتباطی را ویترین سازمان ها دانست و گفت: در دوره جدید کاری روابط عمومی […]

اطلاع رسانی هوشمندانه ، انتقال درست اخبار و تاثیر گذاری مناسب هدف اصلی روابط عمومی می باشد/ اشاعه فرهنگ دریایی، پشتیبان توسعه دریامحور است

معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اهمیت کار روابط عمومی، حوزه ارتباطی را ویترین سازمان ها دانست و گفت: در دوره جدید کاری روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، شاهد سیاست گذاری های درست و منطقی در حوزه خبر و اطلاع رسانی هستیم؛ به طوری که به عنوان مثال ، اخبار و خبر رسانی مربوط به حادثه تاسف بار سانچی، به شایستگی، مدیریت و هدایت شد . در حالی که کوچک ترین غفلت می توانست هجمه های سنگینی را متوجه سازمان بنادر کند.
استفاده از نعمت دریا مورد غفلت واقع شده است/ اطلاع رسانی هوشمندانه , انتقال درست اخبار و تاثیرگذاری؛ هدف اصلی روابط عمومی می باشد/ اشاعه فرهنگ دریایی، پشتیبان توسعه دریامحور است
محمدرضا الهیار که در گردهمایی مسئولان روابط عمومی ها سخن می گفت، سازمان بنادر را مرجع دریایی، متولی امور مربوط به سواحل از جهت ساخت و ساز و برنامه ریزی های ساحل و مسئول توسعه بنادر برشمرد و اطلاع رسانی صحیح و هوشمندانه و همچنین انتقال درست اخبار و تاثیرگذاری مد نظر در هر کدام از این حوزه ها را از موضوعات اساسی روابط عمومی ها در مرکز و بنادر شمال و جنوب دانست.

حوزه خبری سازمان بنادر به خبرنگار تخصصی نیاز دارد

معاون مهندسی و امور زیربنایی در بخش دیگری از سخنان اش با بیان اینکه فعالیت ها و ماموریت های گسترده سازمان بنادر، نیاز به آموزش و ماندگاری خبرنگاران تخصصی دارد، اظهار داشت: خبرنگارانی که به فرایند کاری در سازمان بنادر آگاه باشند و با ادبیات حرفه ای این حوزه آشنا باشند، قطعا به عنوان مطالبه گر از جانب مردم ، باعث اصلاحات جدی در دستگاه های اجرایی می شوند.

الهیار با هشدار به اینکه متاسفانه هنوز نه تنها مردم بلکه برخی از مسئولان نیز سازمان بنادر و حوزه ماموریتی آن را به خوبی نمی شناسند، گفت: به نظر می رسد که روابط عمومی ها باید از متدها و شیوهای مردم پسند تر مثل شبکه های مجازی و کانال های اجتماعی برای انتقال اخبار و اطلاعات استفاده کنند.

وی با تاکید بر این که تاکنون در استفاده از نعمت دریا در این کشور غفلت شده است ، افزود: وجود ۳۵ جزیره بزرگ و دیدنی در و برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی ، گواه این است که لازمه حرکت کشور به سمت ارتقا در بخش های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، استفاده درست از دریا و اصطلاحا توسعه دریامحور است.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، اشاعه فرهنگ دریایی را از موضوعات جدی در سطح سازمان بنادر خواند و آن را پشتیبان توسعه دریا محور عنوان کرد.

وی در پایان یادآور شد : ترتیبی اتخاذ شد تا در حوزه مهندسی و امور زیر بنایی هر قرارداد توسعه ای و سرمایه گذاری و هرگونه دستاورد مثبت در این معاونت ، به همراه یک پیوست اطلاع رسانی باشد تا از این طریق دستاورد های سازمان بنادر بهتر به مردم نشان داده شود.

جامعه روابط عمومی