یک استاد دانشگاه در رشته روابط عمومی و ارتباطات گفت: روابط عمومی ها باید از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و خود را هوشمند و مجهز به دانش روز کنند.

داوود زارعیان روز دوشنبه در آیین گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی افزود: در مبانی ارتباطات و در شرایط نوین باید از روابط عمومی 'هوشمند' بحث کنیم.

این استاد دانشگاه در رشته روابط عمومی و ارتباطات با اشاره به سرعت بالای انتشار و بازنشر اطلاعات در دنیای امروز،گفت: امروزه دیگر با اتکا به روش های سنتی نمی توان در کار روابط عمومی موفق بود و این حوزه را به خوبی اداره کرد.

وی با بیان اینکه امروز بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون شهروند خبرنگار در کشور وجود دارد و ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۱۲۰ است که بیش از جمعیت کل کشور می باشد،افزود: در چنین شرایطی که با دنیای آزاد ارتباطات روبرو هستیم،روابط عمومی ها باید حساسیت بیشتری در کار خود به خرج دهند.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: اعتماد سازی در کنار مدیریت افکار عمومی یک اصل مهم در روابط عمومی نوین به شمار می رود که روابط عمومی ها نباید از آن غافل شوند.

وی، مدیریت افکار عمومی را هنر روابط عمومی ها دانست و اظهار داشت: فعالان این حوزه باید هنر جذب و اقناع و پاسخگویی مناسب به مخاطبان را داشته باشند.

زارعیان با بیان اینکه ارایه خدمات فرهنگی،همراهی با مدیر،انجام امور تشریفات، توجیه گری و تبلیغات از وظایف روابط عمومی ها در دیدگاه سنتی به شمار می روند،افزود: امروزه این دیدگاه تغییر کرده و یک نگرش جدید به این حوزه ورود پیدا کرده که اگر به آن بی توجه باشیم، شکست خواهیم خورد.

وی از اعتماد سازی، برجسته سازی، فرهنگ سازی، بستر سازی و مدیریت افکار عمومی به عنوان رویکردهای جدید به روابط عمومی نام برد و اظهار داشت: بدون توجه به این امور، روابط عمومی یک دستگاه، نهاد و یا مجموعه در پیشبرد کارهای خود موفق نخواهد بود.

زارعیان با بیان اینکه کارکرد روابط عمومی ها در ابتدا بیشتر سرگرمی بود و سپس به آگاه سازی تغییر یافت،اظهار کرد: این کارکرد سپس به متقاعد سازی بدل شد و امروزه به ارتباطات آزاد تغییر پیدا کرده است.

این استاد دانشگاه در رشته ارتباطات با بیان اینکه امروزه با حضور شبکه های مختلف اجتماعی، روابط عمومی ها نمی توانند انحصار اطلاعات را در اختیار خود داشته باشند و یا از انتشار آنها جلوگیری کنند،اظهار کرد: فعالان این حوزه در چنین شرایطی باید به مدیریت افکار عمومی بپردازند.

وی در ادامه یکی از مهم ترین چالش های کشور در حوزه فضای مجازی را نداشتن اعتماد لازم از سوی مردم به شبکه های اجتماعی داخلی دانست و گفت: مقصر در این خصوص مدیران و ما روابط عمومی ها هستیم.

زارعیان اظهار کرد: باید با اتخاذ روش های مناسب و عالمانه اعتماد مردم را به این شبکه ها جلب کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی،گفت: در جنگ اول و دوم خلیج فارس، هزینه هایی که آمریکا برای اقناع و مدیریت افکار عمومی مردم کشور خود و جهان کرد، بیش از هزینه های نظامی بود.

جامعه روابط عمومی