معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین، اعتمادسازی در بین جامعه مخاطبان را مهم ترین رسالت روابط عمومی ها دانست و گفت: این مساله از طریق اطلاع رسانی شفاف، صادقانه و به دور از هر ابهامی محقق می شود.

علیرضا آشناگر روز دوشنبه در همایش روابط عمومی های استان قزوین که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، افزود: تعاریف مختلفی از این حوزه ارائه شده که وجه مشترک همه آنها در دانشی است که به وسیله آن سازمان آگاهانه تلاش می کند به مسئولیت اجتماعی خود برای ایجاد تفاهم و جلب مشارکت عمل کند.

وی اضافه کرد: مردم و مخاطبان، روابط عمومی ها را منبع پیام دانسته و این مرجعیت آنها به شکلی است که باید به صورت مستمر و مطلوب به مردم انعکاس داده شود.

آشناگر با بیان اینکه روابط عمومی ها به عنوان مدافع سازمان متبوع، هیچگاه نباید نواقص سازمانی را مطرح کنند، اضافه کرد: این حوزه به عنوان حلقه واسط مردم و سازمان باید مسایل شهروندان را مطرح و بازخورد اقدامات انجام شده را نیز به عنوان مشاوری امین منعکس کند.

به گفته وی، آفتی که روابط عمومی های ما را تهدید کرده و آنها را از نقش مشاور امین مردم خارج می کند، تلاش آنها در مدح مدیران سازمانی است که این مساله موجب دلزدگی آحاد جامعه می شود.

آشناگر اضافه کرد: امروز در بسیاری از کانال های رسمی سازمان ها و شبکه های اجتماعی مشاهده می کنیم روابط عمومی ها بیش از پیام و خبر، تصاویر مدیران خود را منتشر می کنند در حالیکه مردم در عصر ارتباطات دیگر نیازی به چهره پردازی نداشته و تنها به دنبال خدمات صادقانه دستگاه ها هستند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها با ساختار سنتی خود دیگر در عصر ارتباطات نوین چندان مفید نخواهند بود، گفت: رسانه ها امروز به طور کامل شخصی شده اند تا جایی که هر فرد با داشتن یک دستگاه تلفن همراه می تواند گستره وسیعی از اطلاعات را در جغرافیای جهانی منتشر و یا دریافت کند.

معاون سیاسی استاندار قزوین با اشاره به اینکه باید قبول کرد روابط عمومی ها نه از نظر ساختار و نه تجهیزات آماده مقابله با اطلاعات نادرست از سوی دشمنان و رقبای خود نیستند، اظهار کرد: به همین لحاظ مساله تغییر ساختار این حوزه باید یکی از مطالبات جدی شورای مرکزی روابط عمومی های استان باشد.

آشناگر افزود: قلمرو بحران یکی از زمینه هایی است که روابط عمومی ها کمتر به آن ورود پیدا کرده اند یعنی جایی که باید آنان با عناد رقبا و انتشار اطلاعات نادرست مقابله کنند.

وی، امسال را سالی پرمخاطره و حساس دانست و گفت: از یک سو دشمنان ما به دنبال القای ناکارآمدی نظام بوده و از سوی دیگر به خاطر نزاع های سیاسی، رقبای دولت درصدد القای ضعف آن هستند و این مساله نقش و رسالت روابط عمومی ها را در دفاع از کیان اسلامی و دولت دوچندان می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون که دشمن، قلمرو ما را هدف قرار داده باید جانانه و سرافرازانه از کارآمدی دولت و نظام دفاع کرد.

 

منبع : ایرنا

جامعه روابط عمومی